Buji’yi kim buldu

Buji içten yanmalı motorların, genellikle hepsinde yanma odasındaki yakıt-hava karışımını ateşlemek için kullanılan devre elemanıdır. Bilindiği gibi içten yanmalı motorlarda piston, yakıt-hava karışımını sıkıştırmak için yukarıya doğru çıkar. Bu sıkıştırma işi bittiği an yakıtın tutuşması lâzımdır. İşte bu anda ortam içinde bulunan bujinin merkez elektrodu ile silindir bloğuna bağlı olan şase elektrodu arasında bir kıvılcım meydana gelir. Bu iki elektrot arasında yaklaşık 0,75 milimetrelik bir hava boşluğu vardır. Bu kıvılcım yakıtı ateşler ve âni genişleme sonucu piston geriye itilir.

Bujinin çalışma sıcaklığına göre çeşitli tipleri vardır. Genellikle 400-850°C arasında iyi sonuç verirler.
Sıcaklığın yüksek olması elektrot ucuna biriken karbonun yanması içindir. 850°C altında olması ise
kendiliğinden ark yapmaması içindir. Bujinin yapısında elektrot ve bunun etrafında yalıtkan olarak
porselen vardır. Ayrıca ateşleme elektrodu tarafı motor gövdesine vidalanabilmesi için dişli yapılmıştır,
şase buraya bağlanır. Bujinin çalışması 6~12 V’luk akü geriliminin 15.000-25.000 V’a çıkarılmasıyla
sağlanır. Bu işi endüksiyon bobini yapar.

Buji’yi kim icat etti

Étienne Lenoir, 1860 yılında, ilk içten yanmalı pistonlu motorunda elektrikli bir buji kullandı ve bu buji ilk icat edilen buji olarak kabul edildi.

Bujiler için ilk patentler 1898 yılında ateşleme zamanlaması sistemi için, Nikola Tesla, Frederick Richard Simms ve Robert Bosch tarafından alındı. Kıvılcım ateşlemeli buji 1902’de Robert Bosch’un mühendisi Gottlob Honold tarafından 1902’de geliştirildi.

Babalarının fikrini geliştiren ve üreten Sir Oliver Lodge’un oğulları olan Lodge kardeşler ve Kenelm Lee Guinness, Helen Blair Bartlett in katkılarıyla 1930’da günümüzde porselen yalıtıcı kullanılan bujilerin ilk versiyonlarını yaptılar.

Bujiler birçok çeşitte ve değişik tip motorlarda kullanılmak üzere farklı boyut ve özelliklerde üretilir. Genellikle 4 bölümden oluşurlar.

  1. Elektrik bağlantı ucu
  2. Porselen yalıtıcı (izolatör)
  3. Bağlantı gövdesi ve dişleri
  4. Elektrotlar
Paylaşın Bilgi Çoğalsın