Category: Bilim

Soğuk Füzyon’u kim buldu

Soğuk Füzyon’u kim buldu

Soğuk füzyon, elektrokimyasal bir pil içinde düşük basınç ve düşük sıcaklıkta gerçekleştiği ileri sürülen çekirdek kaynaşması reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Soğuk füzyon adı verilen çekirdek kaynaşması reaksiyonunu, ilk defa Mart 1989’da İngiltere Southampton Üniversitesinden Martin...

Ozon Gazı’nı kim buldu, kim keşfetti

Ozon Gazı’nı kim buldu, kim keşfetti

Ozon, mavi renkli, karakteristik kokulu, her molekülünde üç tane oksijen atomu bulunduran patlayıcı bir gazdır. Ozonun havadaki miktarı az olduğundan hoş kokuludur. Eğer havadaki ozon miktarı artarsa, yani yüksek konsantrasyonlarda yakıcı koku halini alır. Ozon...

mikrop

Mikrobu kim buldu

Bir mikroorganizma veya mikrop, yalnızca mikroskop yardımıyla görülebilen bir organizmadır ve tek hücreli formda veya bir hücre kolonisi biçiminde olabilmektedir. Mikroorganizmaların olası varlığı, 17. yüzyılda keşfedilmeden önce yüzyıllar boyunca tartışılmıştır. Görünmeyen mikrobik yaşamın varlığı ilk...

Sodyumu kim buldu

Sodyumu kim buldu

Sodyum, sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir elementtir. Sodyum, denizlerde çözünmüş halde bulunan elementler içinde miktar olarak ikinci sırayı alır. Sembolü Latince “natrium” veya “soda metali” kelimesinden...

Semboller’i kim buldu

Semboller’i kim buldu

Sembol, bir amacı, bir fikri ifade eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime veya şekildir. Matematikte bazı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyada elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması amacıyla, kabul edilen harf topluluklarına da...

Kurşunu kim buldu, kim keşfetti

Kurşunu kim buldu, kim keşfetti

Kurşun çok eskiden beri bilinen ve kullanılan, dokuz kimyasal elementten biri olan, yumuşak ve ağır bir metaldir. Sembolü, Latince “plumbum” den dolayı “Pb”dir. Çok eskiden beri kullanılmaktadır. İlk zamanlar, gümüşle aynı cevherden elde edildiği...

Giuseppe Peano kimdir, hayati 0

Giuseppe Peano kimdir, hayati

Giuseppe Peano, İtalyan-mantıkçısı ve matematikçisi (Cuneo 1858-Torino 1932) Torino Üniversitesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı. 1890’da Sonsuzküçükler hesabı kürsüsünde doçent, 1895’te profesör oldu. 1886-1901 arasında askeri akademide sonsuzküçükler hesabı okuttu. Tüm...

İzotop’u kim buldu

İzotop’u kim buldu

Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ada izotop denilmektedir. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan, bu elementlere izotop elementler denir. 1907’de H. N. Mc...

Jiroskop’u kim buldu

Jiroskop’u kim buldu

Her yönde dönen ve yalnız kütle merkezi sabit olan bir kütle veya tekerleğe jiroskop denilmektedir. Gemilerin hareketini kontrol için kullanıldığı gibi silah yörüngesi kontrolünde ve yön tayininde de jiroskoptan faydalanılır. Esas olarak jiroskop, bir...

İvme’yi kim buldu

İvme’yi kim buldu

İvme, hızın birim zamandaki yani bir saniyedeki değişme miktarıdır. İvmenin ilk defa İtalyan Fizikçi Galileo tarafından açık bir şekilde tarif edildiği bilinmektedir. Galile, eğik düzlemde, aşağı yuvarlanan bir top ile yaptığı deneylerde, bütün cisimlerin...