İzotop’u kim buldu

Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ada izotop denilmektedir. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan,...

Jiroskop’u kim buldu

Her yönde dönen ve yalnız kütle merkezi sabit olan bir kütle veya tekerleğe jiroskop denilmektedir. Gemilerin hareketini kontrol için kullanıldığı gibi silah yörüngesi kontrolünde ve...

İvme’yi kim buldu

İvme, hızın birim zamandaki yani bir saniyedeki değişme miktarıdır. İvmenin ilk defa İtalyan Fizikçi Galileo tarafından açık bir şekilde tarif edildiği bilinmektedir. Galile, eğik düzlemde,...

Germanyum’u kim buldu

Germanyum, dikkat çekici derecede elektrik özelliklerine sahip gümüş grisi renginde metalik görünüşlü bir elementtir. Sembolü Ge’dir. Yarımetalik, yani metal ile ametaller arasında özellikler gösterir. Peryodik...

Galvanometre’yi kim buldu

Galvanometre, elektrik akımındaki değişimin manyetik alan oluşturması prensibiyle çalışan bir tür test cihazıdır. Solenoid şeklinde sarılmış bir telden geçen elektrik akımı değiştiği takdirde etrafında oluşan...

Biyoloji’yi kim buldu, Biyoloji biliminin kurucusu Kim

Biyoloji eski Latincede, bios, hayat ve logos, bilim kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Canlı bilimi anlamına gelen Biyoloji canlıların yapısı, davranışları, birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkileri,...

Elektron Tüpü’nü kim buldu

Elektron Tüpü havası boşaltılmış veya gaz doldurulmuş, metal elektrotları bulunan cam, seramik veya metal silindir biçiminde muhâfazadır. Tüpün altında elektrik irtibatları sağlayan soket pimleri vardır....

Elektron Mikroskobu’nu kim buldu

Elektron Mikroskobu bir cismin büyük görüntüsünü elde etmek için elektron kullanılan mikroskop türüdür. Elektron mikroskoplarında bir cismi yaklaşık bir milyon defa büyütüp, bunu bir ekranda...

Doppler Etkisini kim buldu

Hareketli cisimlerden gelen sesin frekansındaki değişmeyi 1842 yılında Christian Johann Doppler bulmuştur. Bütün dalga hareketlerinde böyle bir değişme olur. Işık ve radyo dalgaları da böyledir....

Nükleosentezi kim buldu

İhtiva ettiği maddenin büyük çoğunluğu nötronlara kadar sıkışacak derecede gravitasyonel çökmeye maruz kalmış yıldız. Nötron yıldızlarının varlığı 1930’larda, içerisinde Landau ve Zwicky’nin de bulunduğu birkaç...