Karmaşık Sayılar’ı kim buldu

Karmaşık sayılar a ve b gerçel sayı ve i, -l’in karekökü olmak üzere a+ib şeklinde yazılabilen sayılar. Burada a, karmaşık sayının gerçel kısmını ve b sanal kısmını...

Uranyum’u kim buldu

Uranyum periyodik tablonun III B grubundaki aktinitler serisinde yer alan radyoaktif kimyâsal elementtir. Yoğun, sert ve gümüş beyazı renginde bir metal olan uranyum tabiî elementler arasında atom...

Gliserini kim buldu

Gliserin yağların bileşiminde tatlı bir maddedir. Gliserin ilk olarak 1779’da Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildi. Chevreul bu maddenin alkol olduğunu açıkladı, ve şekerli tadına dayanarak gliserin...

Plütonu kim buldu, kim keşfetti

Plüton’u arama çalışmaları XIX. yüzyıl sonlarında başladı. İlk görsel araştırma 1880’de, Washington Naval gözlemevinde 65 sm’lik bir teleskopla yapıldı. O zamanlar, gök- bilimsel araştırmalarda fotoğraf...

Güneş Enerjisi’ni kim buldu

Güneş enerjisi, son yıllarda yenilenebilen enerji kaynakları içinde, üzerinde en çok çalışılanı olmuştur. Güneş, dünyâmıza ve diğer gezegenlere enerji veren büyük bir enerji kaynağıdır. Bitkiler, canlı doku...

Genetik Bilimi kurucusu kim

Genetiğin özerk bilim olarak yerleşmesi için aşağı yukarı iki yüzyıl gerekmiştir ve Maupertius (1698-1759), ilk gerçek genetikçi sayılabilir. Voltaire’in Dr. Akakia adıyla gülünçleştirmeye çalıştığı bu...

Pozitron’u kim buldu

Pozitron elektronun kütlesi kadar kütleye sâhip, fakat pozitif elektrik yükü taşıyan elemanter tanecik. Pozitron, elektronun karşı parçacığı olan artı yüklü leptondur. Bu taneciğin mevcudiyeti ilk defâ...

Enzimler’i kim buldu

Enzimler biyokimyâsal reaksiyonları katalizleyen, protein yapısındaki katalizör maddelerdir. Ferment olarak da bilinirler. Enzimler, canlı hücrelerce genlerin kontrolünde meydana getirilirler. Enzimlerin yokluğunda, birçok canlının hayatiyeti için...

Sezyum’u kim buldu

Sezyum alkali metaller grubundan bir element. Cs sembolüyle gösterilir. İlk defâ 1860 yılında Drukheim Mâden Sularında Bunsen ve Kirchhoff tarafından spektroskopik yolla bulunmuştur. Bulunuşu: Sezyum en bol...

Metafiziği kim buldu, Metafizik Nedir, Kurucusu Kim?

Metafizik felsefenin öze, mâhiyete, asla âit en temel konularını inceleyen bilgi dalıdır. Meta “öte” ve fizik “madde” kelimelerinden meydana gelmekte olup, “madde ötesi” demektir. Felsefe, önceleri,...