Lityum’u kim buldu

Kimyâda Li sembolü ile gösterilen, metaller arasında atom ağırlığı en küçük olan, metalik bir element. 1817’de J. August Arfvedson tarafından keşfedildi. Grekçe kaya mânâsına gelen “Lithos” kelimesinden,...

Kılcallık Olayı’nı kim buldu

Kılcallık Olayı boyutları küçük olan bir kılcal boruda ortaya çıkan yüzey gerilim olayıdır. Eğer kılcal boru su içine sokulursa, kılcal cam boruda su seviyesi dışardaki seviyeye nazaran...

Karmaşık Sayılar’ı kim buldu

Karmaşık sayılar a ve b gerçel sayı ve i, -l’in karekökü olmak üzere a+ib şeklinde yazılabilen sayılar. Burada a, karmaşık sayının gerçel kısmını ve b sanal kısmını...

Uranyum’u kim buldu

Uranyum periyodik tablonun III B grubundaki aktinitler serisinde yer alan radyoaktif kimyâsal elementtir. Yoğun, sert ve gümüş beyazı renginde bir metal olan uranyum tabiî elementler arasında atom...

zooloji

Zoolojiyi kim buldu, kurucusu kim

Zooloji hayvanları inceleyen bir bilimdir. Çok sayıda değişik hayvan türlerinin bulunması ve bu türlerin her birinin değişik açılardan incelenebilirliği, zoolojinin birbiriyle yakın ilişkisi bulunan birçok...

Gliserini kim buldu

Gliserin yağların bileşiminde tatlı bir maddedir. Gliserin ilk olarak 1779’da Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildi. Chevreul bu maddenin alkol olduğunu açıkladı, ve şekerli tadına dayanarak gliserin...

Jüpiteri kim buldu, kim keşfetti

İnsanoğlunun gözlerini ve düşünme yeteneğini gökyüzüne çevirdiği ilk günden bu yana, güneş sisteminin dev gezegeni Jüpiter bir bilmece olarak kalmıştır. Güneşe olan yaklaşık 773 milyon...

Plütonu kim buldu, kim keşfetti

Plüton’u arama çalışmaları XIX. yüzyıl sonlarında başladı. İlk görsel araştırma 1880’de, Washington Naval gözlemevinde 65 sm’lik bir teleskopla yapıldı. O zamanlar, gök- bilimsel araştırmalarda fotoğraf...

Güneş Enerjisi’ni kim buldu

Güneş enerjisi, son yıllarda yenilenebilen enerji kaynakları içinde, üzerinde en çok çalışılanı olmuştur. Güneş, dünyâmıza ve diğer gezegenlere enerji veren büyük bir enerji kaynağıdır. Bitkiler, canlı doku...

Genetik Bilimi kurucusu kim

Genetiğin özerk bilim olarak yerleşmesi için aşağı yukarı iki yüzyıl gerekmiştir ve Maupertius (1698-1759), ilk gerçek genetikçi sayılabilir. Voltaire’in Dr. Akakia adıyla gülünçleştirmeye çalıştığı bu...