matbaayı kim buldu

Matbaa’yı kim buldu

İlk matbaa ne zaman bulundu ve matbaayı kim icat etti sorularına cevap vermek için matbaanın tarihine ve baskı sistemlerine bakmakta yarar vardır. Kağıdın icadından önce...

matrisi-kim-buldu

Matrisi kim buldu

Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak,...

İşaret Dili’ni kim buldu

İşaret dili bir kişinin düşüncelerini ifade etmek için eş zamanlı eller, kollar, vücut hareketleri ve yüz ifadelerini kullanması olarak tanımlanabilir. İşaret dili, konuşma dili ile birçok...

muzeyi-kim-buldu

Müze’yi kim buldu, İlk Müze nerede, ne zaman kuruldu

Sanat eserlerinin saklandığı ve insanların bunları görüp faydalanmaları için özel binalarda sergilendiği yerler. Müze kelimesi eski Yunancada “bilimler tapınağı” manasındaki “Mouseion” kelimesinden gelir. Dünyada ilk müze, mîladdan önce...

Kağıdı kim buldu

Tarih boyunca insanlar, bilgiyi saklamak, bir yerlere yazmak, haberleşmek, paylaşmak istedi. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından  birisi olan kağıt icat edilmeden önce bir çok malzeme...

Sayılar’ı kim buldu

Sayılar, saymada ve ölçmede kullanılan işaretlerdir. Sayılar hakkında günümüze kadar ulaşabilen bâzı bilgiler Mısırlılardan ve Babillilerden alınmıştır. Mısırlılar sayılarla yaptıkları işlemleri taş ve papirüs, Babilliler ise...

Yerli Malı Haftası’nı kim buldu

1970’li yıllara kadar çocuk çekişmelerinde kullanılan kalıplardan biri “Yapma!” ve “Yapma değil, Avrupa!” iken ilkokullarda Yerli Malı Haftası kutlanır, çocuklardan yerli ürünleri sınıfa getirmeleri istenir,...

Anaokulu’nu kim buldu, İlk Ana Okulu

Yuva, Anaokulu Fransızca “creche” (beşik), Almanca “Kindergarten” (çocuk bahçesi), Avrupa’da ilköğrenim öncesi çocukların bakımı ve eğitimini üstlenen kurumlar olarak çağdaş biçimleriyle 19. yüzyılda ortaya çıktılar. Fransa’da...

Mors Alfabesi’ni kim buldu

Mors Alfabesi, harf, sayı ve noktalama işaretlerinin gönderilmesinde ve alınmasında kullanılan çizgi ve noktalardan ibaret olan alfabe şeklidir. 1840’ta Amerikalı Samuel F. B. Morse ve...

Rakamları kim buldu

Sayıları göstermek, ifade etmek için kullanılan sembol ve harflere rakam denilmektedir. Tarihçiler basit cisimlerin veya cisim gruplarının miktarlarını belirtmek, eklemek, çıkarmak için kullanılan ilk sembollerin...