Kategori: Eğitim

Eğitim alanındaki icatlar, eğitim alanındaki buluşlar, eğitim ile ilgili icatlar

matbaayı kim buldu 0

Matbaanın İcadı

Bilinen en eski tarihli basılı kitap 11 Mayıs 868 yılında Çin’de basılan “Diamond Sūtra” dır. Bununla birlikte, kitap baskısının bu tarihten çok önce gerçekleşmiş olabileceği şüphe duyulamaz bir gerçektir. 1041’de, hareketli parçalar ile yazı...

cetvel 0

Cetveli kim buldu

Cetvel, uzunluğu boyunca eşit aralıklarla işaretlenmiş bir ölçü aletidir. Mesafeleri ölçmek için geometri, teknik resim, mühendislik gibi hayatın bir çok alanında kullanılır kullanılır. Cetvel Çeşitleri Cetveller, uzun zamandan beri farklı malzemelerden ve çeşitli ebatlarda...

akilli tahta 0

Akıllı Tahtayı kim buldu

Akıllı Tahtayı kim icat etti. Akıllı tahta 1991 yılında David Martin ve Nancy Knowlton tarafından icat edildi. SMART Technologies şirketi bünysinde üretilen akıllı tahtalar, kullanıcıların veri girişini sağlamak  için dokunma algılayabilen yani dokunmatik etkileşimli beyaz renkte...

matbaayı kim buldu

Matbaayı kim buldu

İlk matbaa ne zaman bulundu ve matbaayı kim icat etti sorularına cevap vermek için matbaanın tarihine ve baskı sistemlerine bakmakta yarar vardır. Kağıdın icadından önce insanlar yazıları kerpiçten yapılma tabletler, taşlar ve ağaçlar üzerine...

matrisi-kim-buldu 0

Matrisi kim buldu

Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde (lineer transformasyon) çarpanların takibi ve iki parametreye...

İşaret Dili’ni kim buldu 0

İşaret Dili’ni kim buldu

İşaret dili bir kişinin düşüncelerini ifade etmek için eş zamanlı eller, kollar, vücut hareketleri ve yüz ifadelerini kullanması olarak tanımlanabilir. İşaret dili, konuşma dili ile birçok benzerlik taşır, bu nedenle dilbilimciler her ikisini de doğal dil...

muzeyi-kim-buldu 0

Müze’yi kim buldu, İlk Müze nerede, ne zaman kuruldu

Sanat eserlerinin saklandığı ve insanların bunları görüp faydalanmaları için özel binalarda sergilendiği yerler. Müze kelimesi eski Yunancada “bilimler tapınağı” manasındaki “Mouseion” kelimesinden gelir. Dünyada ilk müze, mîladdan önce üç yüz yılında İskenderiye’de birinci Ptolemaios zamanında kurulmuştur. Müze adı...

Kagidin-mucidi-Cai-Lun

Kağıdı kim buldu

Kağıdı hangi uygarlık icat etmiştir Tarih boyunca insanlar, bilgiyi saklamak, bir yerlere yazmak, haberleşmek, paylaşmak istedi. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından  birisi olan kağıt icat edilmeden önce bir çok malzeme yazı için kullanıldı.  Yazılar,...

Sayılar’ı kim buldu

Sayılar’ı kim buldu

Sayılar, saymada ve ölçmede kullanılan işaretlerdir. Sayılar hakkında günümüze kadar ulaşabilen bâzı bilgiler Mısırlılardan ve Babillilerden alınmıştır. Mısırlılar sayılarla yaptıkları işlemleri taş ve papirüs, Babilliler ise kil plaklar üzerine kayıt ettiklerinden dayanıklı olmuştur. Mısırlılar, sayıları hiyeroglif...

Yerli Malı Haftası’nı kim buldu

Yerli Malı Haftası’nı kim buldu

1970’li yıllara kadar çocuk çekişmelerinde kullanılan kalıplardan biri “Yapma!” ve “Yapma değil, Avrupa!” iken ilkokullarda Yerli Malı Haftası kutlanır, çocuklardan yerli ürünleri sınıfa getirmeleri istenir, bundan da üzüm, incir, fındık, fıstık anlaşıldığından müsait olan...