Labirenti kim buldu

Karışık bölüm, geçit, yollardan meydana gelen, çıkışına ulaşılması oldukça zor olan bina, oda, bulmaca ve benzeri düzenlemeler. Labirentlerin ortaya çıkışı, hazine gibi gizli, kıymetli şeyleri elde etmek...

Kemençe’yi kim buldu

Kemençe diz üzerinde çalınan ve kemana benzeyen, üç telli küçük yaylı saz. Dut, kiraz veyâ ardıç ağacından yapılır. Eskiden gül ve sarmaşıktan da yapılırdı. Türklerin çaldıkları...

Tombala’yı kim buldu

Tombalayı kim icat etti. Tombala, içi görünmeyen torbadan 1’den 90’a kadar sayıların yazılı olduğu taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir şans oyunudur. Kartlar...

Çini Sanatı’nı kim buldu

Çini Sanatı aslı toprak olan, üzeri sırlanarak çeşitli şekillerle nakışlanıp, pişirilmek sûretiyle, meydana getirilen bir sanat eseri ve bunu gerçekleştirme sanatı. Başka bir ifâdeyle çini, porselen ve...

Vibratör’ü kim buldu

Vibratörü kim icat etti. Yapay erkek organı yada dildo Eski Yunanlarda M.Ö 3. yüzyıldan itibaren kadınlarca kullanıldığı saptanmıştır, Hint klasiği Kamasutra ise M.S. 3. ve 5. yüzyıllarda...

Müzik kim buldu

Hisleri ve düşünceleri ses, hareket ve âletle anlatma sanatıdır müzik. Müzik, düzenlenmiş ses ve hareket demektir. Seslerin melodi, armoni ve polifoni gibi şekillerde düzenlenmesidir. Müzik, nağmelerin esaslarını,...

Rodeoyu kim buldu

Yabâni at veya boğa üzerinde eyer kullanılmadan en uzun zaman kalabilme esasına dayalı bir denge sporu ve oyunudur. Rodeo oyunları: Kementle buzağı yakalama, azgın boğaya binme,...

Kinetik Sanatı kim buldu

Kinetik Sanatı ileri uygarlığın getirdiği, modern sanat akımlarından biridir. Kişiden kişiye değişen bir yorum ve algılama kabiliyetine dayanan rengârenk plastik formlar, kareler, yuvarlaklar, ilgi çekici düzenlemelerle yüzeyleri dolduran...

Kılıç Kalkan Oyunu’nu kim buldu

Türkün savaşçı hâlini canlandıran müziksiz ve kılıç kalkan kullanarak oynanan oyun. Kılıç kalkan oyunu, daha ziyâde Bursa-Balıkesir illerimizde oynanan mahallî bir oyundur. Osmanlı sultanlarından Osmân...

Reklam’ı kim buldu

Reklam Mal veya hizmet satışını arttırabilmek amacıyla yayın araçları ile yapılan bir çeşit duyuru sistemidir. Yayın araçları; elle dağıtılan kâğıtlar, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema olabilir. Reklâm,...