Lades Tutuşma’yı kim buldu

Tavuğun besleyici faydasının, çok lezzetli olmasının yanında lades kemiğinin bir iddia konusu olması hepimizin bildiği bir gerçektir. Eskisi kadar popüler olmasa da hiç unutulmamış geleneksel...

Kaval’ı kim buldu

Nefesli, yâni üflenerek çalınan çalgılardan. Kaval çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Ekseriya ardıç ağacından yapılanı iyi ses veren bir âlet olarak kabul edilir. İnce bir...

Nota’yı kim buldu

Nota Müzikte, mevcut seslerin gösterilmesinde kullanılan işâretler bütünüdüt. Nota, müzik seslerinin kâğıt üzerinde ifâdesi ve okuyucu tarafından anlaşılmasını temin eder. Notanın târihteki ilk menşei hakkında bir bilgi yoktur....

Labirenti kim buldu

Karışık bölüm, geçit, yollardan meydana gelen, çıkışına ulaşılması oldukça zor olan bina, oda, bulmaca ve benzeri düzenlemeler. Labirentlerin ortaya çıkışı, hazine gibi gizli, kıymetli şeyleri elde etmek...

Kemençe’yi kim buldu

Kemençe diz üzerinde çalınan ve kemana benzeyen, üç telli küçük yaylı saz. Dut, kiraz veyâ ardıç ağacından yapılır. Eskiden gül ve sarmaşıktan da yapılırdı. Türklerin çaldıkları...

Tombala’yı kim buldu

Tombalayı kim icat etti. Tombala, içi görünmeyen torbadan 1’den 90’a kadar sayıların yazılı olduğu taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir şans oyunudur. Kartlar...

Çini Sanatı’nı kim buldu

Çini Sanatı aslı toprak olan, üzeri sırlanarak çeşitli şekillerle nakışlanıp, pişirilmek sûretiyle, meydana getirilen bir sanat eseri ve bunu gerçekleştirme sanatı. Başka bir ifâdeyle çini, porselen ve...

Vibratör’ü kim buldu

Vibratörü kim icat etti. Yapay erkek organı yada dildo Eski Yunanlarda M.Ö 3. yüzyıldan itibaren kadınlarca kullanıldığı saptanmıştır, Hint klasiği Kamasutra ise M.S. 3. ve 5. yüzyıllarda...

Müzik kim buldu

Hisleri ve düşünceleri ses, hareket ve âletle anlatma sanatıdır müzik. Müzik, düzenlenmiş ses ve hareket demektir. Seslerin melodi, armoni ve polifoni gibi şekillerde düzenlenmesidir. Müzik, nağmelerin esaslarını,...