Category: Eğlence

Damayı kim buldu

Damayı kim buldu

Damayı kim icat etti. Eski Mısır, Yunanistan ve Hindistan’da oynanan, dokuztaş benzeri birçok oyun vardı. Dama 12. yüzyılda satranç tahtasına uyarlandı. İngiltere ve Amerika’da dama on ikişer taşla oynanırken, 1730’da bir Fransız saraylısı ile...

sakiz

Sakızı kim buldu

Sakızı kim icat etti Aztekler Meksika ormanlarında yetişen “sapodilla” bitkisinin kurutup çiğnedikleri özsuyuna “çictli” adını vermişlerdi.  “Çictli” çiğneme alışkanlığı olan Meksikalı general Antonio Lopez de Santa Anna (John Wayne’in ünlü filmine konu olan Teksas’taki...

serefe

Şerefe Kadeh Kaldırmayı kim buldu

Ev sahibinin konuğunun sağlığına kadeh kaldırması Eski Yunanlarla İÖ 6. yüzyılda başlamış bir adettir. Geleneğe göre bunun nedeni zehirlenme kuşkusunun ortadan kaldırılmasıdır. İçki kadehleri cam değilken, şerefe kadeh kaldırmaktaki amaç kadehlerin tokuşturulması değil, içini...

Patlamış Mısırı kim buldu

Patlamış Mısırı kim buldu

Mısır Amerika’dan Avrupa’ya, oradan da Asya’ya gelmiş bir bitkidir. İspanya, Güney Fransa, İtalya’dan mısır Doğu Akdeniz’e yayıldı; 1520- 30’larda Suriye, Lübnan ve Mısır’da mısır ekimi başlamıştı. 1540’da ansiklopedi yazarı Ruellus, “Mısır Fransa’ya atalarımız tarafından...

Dünya Tiyatro Günü’nü kim buldu

Dünya Tiyatro Günü’nü kim buldu

Dünya Tiyatro Günü, 1961’de dönemin Uluslararası Tiyatrolar Birliği başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana’da yapılan 9. Uluslararası Tiyatrolar Birliği Konferansında ortaya atılan ‘tiyatrolar günü’ fikri, İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle hayata geçirildi. Kabul edilişinden sonra...

Nevruzu kim buldu

Nevruzu kim buldu

Nevruz, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 21 Mart’ta güneşim koç burcuna girişiyle yılbaşını karşılama esasına dayanan, düalist anlayışın, ateş kültünün ve büyücü- demirci, şeytan ejderha- yılan inanç döneminin öğelerini barındıran...

Doğum Günü Kutlama’yı kim buldu

Doğum Günü Kutlama’yı kim buldu

Eski Yunanların inanışına göre av ve ay tanrıçası Artemis her ayın altısında doğum gününü kutluyor ve kendisine un ve baldan kocaman bir pasta yapıyordu. Yunan ilahları her ay doğum günlerini kutladıkları için yılda on...

Lades Tutuşma’yı kim buldu

Lades Tutuşma’yı kim buldu

Tavuğun besleyici faydasının, çok lezzetli olmasının yanında lades kemiğinin bir iddia konusu olması hepimizin bildiği bir gerçektir. Eskisi kadar popüler olmasa da hiç unutulmamış geleneksel bir oyundur lades tutuşmak. Lades tutuşmanın bilinen en eski...

Kaval’ı kim buldu

Kaval’ı kim buldu

Nefesli, yâni üflenerek çalınan çalgılardan. Kaval çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Ekseriya ardıç ağacından yapılanı iyi ses veren bir âlet olarak kabul edilir. İnce bir ardıç ağacı ortasından kesilip iki eşit parçaya ayrılır. Bu...

Nota’yı kim buldu

Nota’yı kim buldu

Nota Müzikte, mevcut seslerin gösterilmesinde kullanılan işâretler bütünüdüt. Nota, müzik seslerinin kâğıt üzerinde ifâdesi ve okuyucu tarafından anlaşılmasını temin eder. Notanın târihteki ilk menşei hakkında bir bilgi yoktur. Yapılan araştırmalar, çok eski zamanlarda da notanın kullanıldığını göstermiştir. Çok...