Tiyatroyu kim buldu

Bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların temsil etmesi maksadıyla yazılmış edebî eser. Yunanca “theatron”dan doğmuştur. Eskiden temsil verilen yer mânâsına gelirken, daha sonra temsil edilen eser olarak da kullanılmıştır. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyât...
Notayı kim buldu

Notayı kim buldu

Müziğin alfabesi notalar ile ilgili 7. yüzyılda Seville Psikoposu, bir mektubunda şu satırları yazdı: “Eğer müzik insan belleğinden çıkıp giderse, tamamen kaybolur. Zira, onu yazmak mümkün değil.” Oysa, bin yıl önce Yunanlılar, notaları kâğıda dökmek...

Uçurtmayı kim buldu

Birbirini kesen iki çıtanın kâğıtla kaplanıp, kuyruk da eklenerek meydana getirilen, uzun bir iple yerden kontrol edilen, rüzgarla uçurulan bir oyuncak. Doğu Asya’da uçurtma uçurmak eski zamanlardan beri çocukların sevdiği bir spordur. Çin ve Japon uçurtmalarının...

Planörü kim buldu

Hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtı. Bu uçuş aracının uçaklardan ayrılan özelliği motorsuz oluşu ve aynı zamanda üzerinde herhangi bir hareket eden güç kaynağı olmamasıdır. Bundan dolayı plânör, “motorsuz uçak” ve plânörcülük de,...

Kına Gecesini kim buldu

düğünlerde, gelin kıza kına yakıldığı zaman yapılan eğlence. Kadınlara mahsus olan ve gelinin âilesi tarafından tertib edilen bu eğlence, asr-ı saadete (Peygamber efendimizin zamanı) kadar uzanan en eski İslâm âdetlerinden biridir. Bu yüzden yurdumuzun her tarafında...

Defi kim buldu

Yuvarlak dâire biçimindeki tahta kasnağın, bir veya iki yanına deri geçirilerek yapılan ve parmak hareketiyle çalınan bir müzik âleti. Habeşistan’ın yüksek dağlarında yetişen hoş kokusu olan bir bitkiye de def ismi verilmektedir. Yapılan kazılardan anlaşıldığına...

Panayırı kim buldu

Bir yerde belli zamanlarda birkaç gün veya daha fazla sürmek üzere ticâret maksadıyla kurulan büyük pazar. Cemiyet hâlinde yaşamaya mecbur olan insanlar, ellerindeki malları tanıtmak ve birbirleriyle değiştirmek için çok eski zamanlardan beri panayırlar kurardı. Eski...

Grafik Sanatları kim buldu

Baskı, çizgi ve çoğaltma tekniklerinden faydalanarak belirli bir konuyu göze hitâb edecek tarzda yaymak amacını güden sanat. Şişenin biçimi, etiketi, gazete ilânının düzenlenişi, duvar afişleri, ilâç kutusunun mizanpajı, bayram tebriki gibi şekillendirmeler, grafik...
Liri kim buldu

Liri kim buldu

Lir, Arp ailesinden kaynağı M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan, eski Yunanlılara ait, U harfi şeklinde ağaçtan oyulan, çırpma telli bir müzik aletidir. Bu müzik aleti, ilk önce yarım küre şeklinde, içi boşaltılmış kaplumbağa kabuğunun iki ucuna karşılıklı olarak...
Çizgi Romanı kim buldu

Çizgi Romanı kim buldu

Gazete, kitap, dergi gibi yayın organları aracılığıyle bir takım hikayelerin çizgilerle anlatılmasına çizgi roman adı verilmektedir. Kısa açıklamalar, anlatımlar, konuşma ve düşünme balonları çizgi romanların yazı kısmını meydana getirir. Çizgi romanlarda...