Nisan 1 Şakasını kim buldu

Nisan 1 Şakasını kim buldu

Nisan bir şakası, Nisan ayının birinci günü yapılan şakalara verilen isimdir. Bir nisan aptalların günü olarak bilinir. Nisanın birinci günü herkes birbirini şaka yaparak kandırmaya çalışır. Bugün yapılan şakalaşmaların, eski Romalıların Hilarya ve Hintlilerin...

Grafik Sanatları kim buldu

Baskı, çizgi ve çoğaltma tekniklerinden faydalanarak belirli bir konuyu göze hitâb edecek tarzda yaymak amacını güden sanat. Şişenin biçimi, etiketi, gazete ilânının düzenlenişi, duvar afişleri, ilâç kutusunun mizanpajı, bayram tebriki gibi şekillendirmeler, grafik...
Liri kim buldu

Liri kim buldu

Lir, Arp ailesinden kaynağı M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan, eski Yunanlılara ait, U harfi şeklinde ağaçtan oyulan, çırpma telli bir müzik aletidir. Bu müzik aleti, ilk önce yarım küre şeklinde, içi boşaltılmış kaplumbağa kabuğunun iki ucuna karşılıklı olarak...
Çizgi Romanı kim buldu

Çizgi Romanı kim buldu

Gazete, kitap, dergi gibi yayın organları aracılığıyle bir takım hikayelerin çizgilerle anlatılmasına çizgi roman adı verilmektedir. Kısa açıklamalar, anlatımlar, konuşma ve düşünme balonları çizgi romanların yazı kısmını meydana getirir. Çizgi romanlarda...
Maskeyi kim buldu

Maskeyi kim buldu

Maskeler insan ve hayvan suretlerine farklı şekiller verdikten sonra yüzü gizlemeye yarayan eşyalardır. Maskeler üzerindeki çalışmalar antropoloji ve sanat tarihinde önemli bir yer tutar. Çok eskiden insanların maskeler kullandıkları, taşlar üzerine...
Nargileyi kim buldu

Nargileyi kim buldu

Nargile tömbeki adı verilen bir cins tütün içmeye yarıyan takımdır. Tahminen 15. asırda Hindistan’da, narcil denilen büyük hindistan cevizinin kabuğundan yapılarak kullanılmaya başlandı. Mısırlılar, bu alete çok rağbet gösterdiler. Adına da “nargil”...
Ruleti kim buldu

Ruleti kim buldu

Çıkış yeri İtalya olarak bilinen fakat Fransa’da gelişen ve bütün dünyaya yayılan eski bir kumar oyunudur rulet. Kumar ve şans oyunlarından biri olan rulet, on sekizinci yüzyılda İtalya’da ortaya çıktı. On dokuzuncu yüzyılda ise Avrupa, Amerika, Asya ve...
Sigarayı kim buldu

Sigarayı kim buldu

Sigara kağıda yuvarlak şekilde sarılarak hazırlanmış, taşınması ve kullanılması kolay, ince kıyımlı ve yumuşak içimli tütündür. Çok eski zamanlardan beri tütün insanlar için keyif verici bir madde olarak içilmiştir. Sigaranın ortaya çıkması tütünün...
Sinemayı kim buldu

Sinemayı kim buldu

Sinema, tam olmamakla beraber tiyatronun sahneden perdeye aksetmiş şekli olarak da tarif edilebilir. Sinema filmlerinin çoğaltılabilmesi ve her yerde kolaylıkla gösterilebilmesi, büyük halk kitlelerinin sinemadan etkilenmesine sebep olmuştur. Sinema kültür ve eğitim...
Bilim Kurguyu kim buldu

Bilim Kurguyu kim buldu

Teknolojik ve bilimsel delillerin hayal gücü ile birleştirilerek yazılmış hikaye ve roman gibi edebiyat eserleri veya çevrilen filmlerin türüne bilim kurgu denir. Kısaca, muhtemel geleceğin tahmin edilmesi ve teknolojinin abartılarak hayal gücü sınırlarının zorlanması...