Kategori: İş Dünyası

İş icatları, İşi kolaylaştıran icatlar İş Dünyasındaki icatlar ve buluşlar

doner-kapi 0

Döner Kapıyı kim buldu

Döner bir kapı, silindirik bir biçinde dönen çoklu panellerden oluşur. İnsanların geçişi için panellerden bir tanesi kapanırken diğeri açılmaktadır. Döner bir kapı, hava geçirmez olmasa da, özellikle yoğun bir caddenin kenarında, önemli miktarda gürültünün, soğuk veya...

renkler 0

Renkleri kim buldu

Renklerin ortaya çıkışı, renklerin tarihi Renkleri oluşturan şey pigmentlerdir. Bir pigment, dalga boyu seçici emilimi sonucunda üzerine uygulandığı nesnenin rengini değiştiren bir maddedir. Tarih öncesi çağlardan beri renklendirme aracı olarak ocre ve demir oksitler gibi doğal olarak...

ilk-muhendisler 0

İlk Mühendisler

Mühendisler, uygulama, düzenleme, güvenlik ve maliyet gibi öngörülen sınırlamaları dikkate alarak, hedefleri ve ihtiyaçları yerine getirmek için tasarlayan, analiz ve test yapan, makineler, sistemler, yapılar, araçlar ve malzemeler yapan ve icat eden,  insanlardır. Mühendislik...

Kömür, kömürü kim buldu; 0

Kömürü kim buldu

Kömür kalorifer veya soba ile evlerin ısıtılmasında, sanayide yüksek sıcaklıklar gereken işlerde kömür kazanlarında, tarımda ise seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Özellikler doğalgaz, gazyağı, benzin ve mazot gibi diğer yakıtların yaygın olmadığı dönemlerde insan hayatının önemli...

banka 0

Bankayı kim buldu

Bankacılık sistemi ve bankalar ilk olarak M.Ö. 1800 – 2000 yılları arasında önce Babil’de sonra Asurlular ve Sümerlerde ortaya çıktı. Şehirler arasında mal taşıyan ve satan tüccarlar çiftçilere tahıl kredisi vermeye başladı. Bu temel...

tutkal 0

Tutkalı kim buldu

Tutkalın tarihi ve Tutkalı veya yapıştırıcıyı kim, ne zaman, nasıl icat etti? M.Ö. 4.000 yıllarından kalma mezar sitelerinde kazı yapan arkeologlar, ağaç özünden yapılan tutkal ile tamir edilmiş kil kaplar keşfettiler. Eski Yunanlıların marangozlukta...

bitcoin 0

Bitcoini kim buldu

Bitcoin dünya çapında internette kullanılan şifreli (cryptocurrency) para birimidir. Herhangi bir yönetici merkezi veya bankası olmayan dünyanın ilk sanal para birimidir. Bitcoin le yapılan işlemler doğrudan aracılar olmaksızın kullanıcılar arasında yapılır.  Bitcoin’i tam olarak icaet...

Gazete 0

Gazeteyi kim buldu

Gazetenin icadı antik Roma ile başlamıştır. Antik Roma’da, Acta Diurna veya hükümet ilanı bültenleri bilinen gazetenin ilk öncüleridir. Taş üzerine oyularak halka açık yerlere koyulmasıyla yayınlanmaktaydı. Çin’de hükümet tarafından çıkartılan ve Dibao adı verilen yeni...

Zımba 0

Zımbayı kim buldu

Zımba, kağıtları ince bir metal zımba teli ile birbirine tutturmak için kullanılan bir cihazdır. Zımbalar devlet dairelerinde, ofislerde, evlerde ve okullarda yaygın olarak kullanılmaktadır. “Zımba” kelimesi aslında çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Kağıtları bir araya getirmenin...

3 vardiya sistemi 0

3 Vardiya Sistemini kim buldu

3 vardiya sistemi, bir grup işçinin, gün boyunca 8’er saat aralıklarla dönüşümlü olarak, aynı türde bir işi yapmasını belirleyen çalışma programıdır. 3 vardiyalı çalışma sistemi, genellikle tekrar eden görevlerin yerine getirildiği üretim ortamlarında yani fabrikalarda yaygındır. Üretim...