Category: Tarım

Tarım icatları, tarım icatlar, Tarımsal icatlar, Tarım alanındaki icatlar ve buluşlar

Okaliptüsü kim buldu

Okaliptüsü kim buldu

Mersingiller (Myrtaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilir. Haziran-temmuz ayları arasında, mor renkli çiçekler açan büyük ağaçlar. Yaprak şekli bitkinin yaşına göre değişir. Gençlerde sapsız, oval, açık yeşil; yaşlılarda ise uzunca saplı,...

Kağnıyı kim buldu

Kağnıyı kim buldu

İki tekerlekli, tekerlekleri dingile bağlı çift öküz veya camızla çekilen ekseriya yük taşımada kullanılan araba. İnsanların tekerlekleri yapıp kullanmasından sonra kağnı tipindeki arabalar onun en büyük yardımcısı olmuştur. Yapılan kazılarda tekerlekli arabalara ilk defa mîlâttan...

Yeldeğirmeni’ni kim buldu

Yeldeğirmeni’ni kim buldu

Enerji üretmek için rüzgâr gücünden faydalanarak çalışan büyük pervâneli çarklı makina. Çok eski zamanlardan beri yeldeğirmenleri, buğday öğütmek ve su pompalamak gibi işler için mekanik güç elde etmekte kullanılmıştır. Hollanda’da bulunan yeldeğirmenleri, karayı denizden ayırmak için su...

Değirmeni kim buldu

Değirmeni kim buldu

Tahılları öğütüp un hâline getiren makina ve faaliyette bulunduğu yer. Taş ocakları, mâden ocakları, mâdeni eşya îmâlâthânelerinde kullanılan çeşitleri vardır. Kahve çekmek için dükkânlarda bulunan büyük ve evlerde kullanılan küçük el değirmenleri de eskiden beri bilinir. Değirmenin...

Toprak Reformunu kim buldu

Toprak Reformunu kim buldu

Bir ülkedeki tarım arâzileri üzerinde, mülkiyet veya kullanma biçimiyle ilgili olarak yapılan planlı ve programlı değişiklikler. Hükümetler veya topluma hâkim sınıf ve gruplar tarafından yapılan toprak reformu çalışmaları târihin ilk devirlerinden beri olagelmiştir. Târihte uygulanan ve bilinen...

Serayı kim buldu

Serayı kim buldu

Seralar, sıcak iklim ve bölgelerde yetişen ve kışın soğuktan zarar gören bitkilerin yetiştirildiği, kısmen veya tamamen camla kapalı yerlerdir. Ser veya limonluk olarak da bilinir. Genelde portakal, limon, muz ve bunlara benzer narenciye bitkileri...

Artezyeni kim buldu

Artezyeni kim buldu

Artezyen su sızdırmayan iki veya daha çok sayıdaki yeraltı tabakaları arasında kalan basınçlı suların sondaj usulüyle yeryüzüne  tazyikli bir şekilde çıkmasını sağlayan kuyulara verilen addır. Tazyikli su çıkan kuyulara Fransızcada, Fransa’nın Artois köyü civarında...

Biçerdöveri kim buldu

Biçerdöveri kim buldu

Hasadın bütün geleneksel işlemlerini yerine getirmek için tasarlanmış makina.Tarladaki ekini hem biçer hem de harman yapar. Tarım alanlarında rastlanan tarım makinalarının en büyüğü ve en önemlisi biçerdöverdir. On dokuzuncu yüzyıldaki sanayi inkılabıyla beraber tarım...

traktor

Traktörü kim buldu

Tarımın gelişme çizgisinde Traktör’ün icadı bir milat olarak kabul edilebilir. Traktörü olmayan her çiftçinin hayali bir traktör alarak arazilerini daha verimli kulllanmak, daha fazla mahsul edebilmektir herhalde. Gelelim traktörü kim buldu sorusuna… Petrolle çalışan...

Presi kim buldu

Presi kim buldu

Eski Yunanistan’da, zeytinden yağ, üzümden şıra elde etmek için kullanıldı. M.Ö. 600 yıllarında, Yunanlılar bir tahtanın ortasından geçirdikleri sırığı, tavana dayıyorlar, sonra da tahtanın altına üzümleri yerleştiriyorlardı. Daha sonra tahtanın üzerine çıkarak ya da...