Category: Toplum

Toplumsal icatlar, Sosyal icatlar, Toplumsal icatlar ve buluşlar

Urukagina 0

İlk Anayasa

Dünyada ilk anayasa hangi tarihte, nerede oluşturulmuştur? Anayasa, bir devletin veya başka bir örgütün yönetimini belirleyen bir dizi temel ilke ve/veya kurallar bütünüdür. Bu kurallar birlikte, yani varlığın ne olduğunu oluşturur. Bu ilkeler tek bir...

en önemli icatlar 0

İcatlar ve Mucitleri

Alüminyum (1880 li yıllar) Alüminyum, yapı ve uçak imalatında geniş çapta kullanılmaktadır. sanayide ve günlik hayatta en çok kullanılan metallerden biridir. Fakat, ancak 1880’li yıllarda alüminyumun ucuza üretilebileceği üretim yöntemleri geliştirilebildi. Carl Wilhelm Siemens...

pi-gunu 0

Pi Gününü kim buldu

Pi Gününün Önemi Pi Günü, π (Pi Day) Pi matematiksel sabitinin yıllık olarak kutlamasıdır. Pi Günü, 3, 1 ve 4’ün π’nin ilk üç önemli basamağı olması nedeniyle 14 Mart’ta (3/14 ay / gün biçiminde)...

en önemli icatlar 0

Dünyayı Değiştiren En Önemli icatlar

İnsanlar  diğer canlılara oranla daha kısa bir süredir dünya üzerinde bulunmuş olsa da (Yaklaşık 4,5 milyar yıl), düşünme ve yapma yeteneği sayesinde milyonlarca şey icat etti. İlk keskin uçlu aleti yapmak için bir kayayı şekillendirmeye başladığı andan...

Zil 0

Zili kim buldu

Bir zil basit bir çınlama sesi çıkartan vurmalı çalgıdır. Çoğu zil konik yuvarlak şekle sahip genelde dökme metalden imal edilmiştir. Üst orta kısmından sallanan yine metal ucu top şeklinde çubuğu vardır. Kenarlarına vurduğunda tek...

Ateş 0

Ateş yakmayı kim buldu

Ateş yüksek sıcaklık ve alev veren hızlı yanma olayıdır. Ateşin meydana gelebilmesi için yanabilen bir maddenin tutuşma sıcaklığında oksijen ile temas etmesi gerekir. Yakıt ve oksijen devamlı mevcut ve temas halinde ise sürekli yanma...

Ateş

Ateşi kim buldu

Ateş halihazırda dünya üzerinde zaten bulunmaktaydı. Yıldırım düşmeleri, aşırı sıcak havanın kuru otları tutuşturması veya yanardağlardan çıkan lavların sebep olduğu yangınlar dünya üzerinde insandan önce bile vardı. Fakat insanlar ateşi nasıl kontrol edebileceklerini veya...

selfie 0

Selfieyi kim buldu

Selfie yada özçekim, kişinin kendi fotoğrafını, foroğraf makinesi veya cep telefonu aracılığıyla çekmesidir. Selfielerin çoğu Facebook, Insatgram ve Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinde paylaşılır. Selfie fotoğraflar genellikle bir kol boyu uzaklıktan çekilir. Selfi çubuğu...

takvim 0

Takvimi kim buldu

Günümüzde kullandığımız Miladi takvim, Gregoryen Takvimi olarak da adlandırılmaktadır. Miladi takvimden önce Julian Takvimi kullanılmaktaydı. Papa 13. Gregory yeni bir takvim yapılması talimatını verdi. Çalışmalar başlatıldı. Seçenekler arasından kendi adını taşıyan ve Alosyius Lilius...

Parayı kim buldu

Parayı kim buldu

İlk madeni paralar Türkiye’nin batısında kurulmuş olan Lidyalılar tarafından Lidya kralı Alyattes emriyle basıldı. M.Ö. 7. yüzyıldan kalma bu paralar yanları yassıca oval şekilde neredeyse birbirine eşit altın ve gümüş madenlerinde sikkeler olarak basılmıştır. Paraların bir...