Kağıt Parayı Kim Buldu

Kağıt paranın icadı ile ilgili Doğu’da ve Avrupa’da iki halkın başrolü üstlendiği biliniyor. Fakat her gün kullandığımız, ticaretin en önemli parçası olan kağıt parayı kim buldu sorusunun cevabını vermeden önce kağıt para neden bir ihtiyaç oldu sorusuna açıklık getirelim. 

Bilindiği gibi kağıt para icat edilmeden önce altın veya gümüş sikkeler kullanılmaktaydı. Özellikle büyük miktarda madeni paranın saklanması, bir yerden bir yere taşınması oldukça zahmetli idi ve güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyordu. Bu nedenlerden dolayı insanlar büyük para tutan ticaretlerinde üzerinde yazılar olan ve değer ifade eden, günümüzde ki senete benzer kağıtlar kullanmaya başladılar. Bu senetler daha sonraları ortaya çıkacak kağıt paranın ilk formu olarak ortaya çıktı.

Peki kağıt parayı kim icat etti. İşte kağıt paranın erken formu olan bu senetlerin ilk yaygın kullanımı M.Ö. 650 li yıllarda Çin’de başladı.

Avrupa kıtasında parayı icat eden halk ise İsveçliler oldu. Doğudan yüzlerce yıl sonra Avrupa’da kullanılmaya başlanan kağıt para, üzerinde resim kullanımı ve standartlaşması İsveçliler tarafından yapıldı.  Daha sonra kağıt para kullanımı tüm Avrupa’ya ve dünyaya yayıldı.