Kriminoloji’yi kim buldu

Değişik metodlar ile suçluların kişiliğini, suç olayını inceleyen bir bilim dalı. Kriminolojinin konusu insan eylemlerini, davranışlarını, hareketlerini, suç olayını, suçu meydana getiren sosyal değişmeleri, suçun sebep ve faktörlerini...

Üre’yi kim buldu

Üre organik bir bileşiktir. Formülü H2N-CO-NH2’dir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan “karbamid” adı ile de bilinir. Ürenin ilk defâ 1773...

Meşrutiyeti kim ilan etti

23 Aralık 1876’da Meşrutiyet top sesleriyle ilan olundu. Esas olarak on iki “fasıl” ve yüz dokuz maddeden oluşuyordu. Ama nereden bakılırsa bakılsın bir milli devrim hareketinin...

Kriptoloji Şifrelemeyi kim buldu

Kriptoloji mesajların şifrelendirilmesi ve şifrelendirilmiş mesajların çözülmesi bilimidir. Kriptoloji, gizli haberleşmenin ilmidir. Birbirine zıt iki bölümden ibârettir. Dost haberleşmesinin ve düşman haberleşmesinin anlaşılması. Birinci kısım, haberleşme bilgilerinin istenmeyen kimseler tarafından elde...

Transistörü kim icat etti

Transistör elektronikte çeşitli amaçlarla kullanılan ve yarı iletkenlerden yapılmış düzenek. İlk olarak 1948’de Shockley Bardeen ve Brattairî-ce gerçekleştirildi. Daha sonraları transistörler hızla gelişerek elektrik devrelerinde...

Ümit Burnu’nu kim buldu

Ümit Burnu Afrika’nın güneybatı ucundaki ticârî ve denizcilik târihi bakımından önem taşıyan burun. Ticâretlerini, sömürgelerini genişletmek, Hindistan’a gidebilecek kısa yollar bulmak istiyen Portekizlilerden denizci Barthdomen Dias 1487...

Kuvvetler Ayrılığı Prensibini kim buldu

Her bir faaliyeti bir organa verilmek sûretiyle devlet işlerinin muhtelif organlar arasında taksim edilmesi. Bir devlette iktidârın görmesi gereken işler ve bu işlerin îcabettirdiği faaliyetler üçe ayrılır....

Kolleksiyon’u kim buldu

Öğrenme zevki ve gâyesiyle, az bulunan ve aynı cinsten değerli veya acâyip nesneleri toplayıp sınıflandırma merakı. Kolleksiyonculuk büyüklerin olduğu kadar, yeni yetişen ve okul çağında olan çocukların...

Gezegenler’i kim buldu

Güneş etrafında, elips şeklinde bir yörünge çizerek, dönen gök cisimlerine gezegenler denir. Günümüzde gezegen denildiği zaman, başta dünyâmız olmak üzere, Güneş etrafında dönen diğer sekiz gezegen akla gelmektedir....

Noteri kim buldu

Noter Hukûkî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukûkî işlemleri belgelendiren, Adâlet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tâbi kişidir. Târihçesi: Hukûkî yapısı gereği olarak, noterlik iş...