Kuvvetler Ayrılığı Prensibini kim buldu

Her bir faaliyeti bir organa verilmek sûretiyle devlet işlerinin muhtelif organlar arasında taksim edilmesi. Bir devlette iktidârın görmesi gereken işler ve bu işlerin îcabettirdiği faaliyetler üçe ayrılır....

Kolleksiyon’u kim buldu

Öğrenme zevki ve gâyesiyle, az bulunan ve aynı cinsten değerli veya acâyip nesneleri toplayıp sınıflandırma merakı. Kolleksiyonculuk büyüklerin olduğu kadar, yeni yetişen ve okul çağında olan çocukların...

Gezegenler’i kim buldu

Güneş etrafında, elips şeklinde bir yörünge çizerek, dönen gök cisimlerine gezegenler denir. Günümüzde gezegen denildiği zaman, başta dünyâmız olmak üzere, Güneş etrafında dönen diğer sekiz gezegen akla gelmektedir....

Noteri kim buldu

Noter Hukûkî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukûkî işlemleri belgelendiren, Adâlet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tâbi kişidir. Târihçesi: Hukûkî yapısı gereği olarak, noterlik iş...

Küba’yı kim buldu

Küba Adası 1492’de Kristof Kolomb tarafından bulundu. İspanyolların 1511 yılında adayı almasından sonra İspanya’nın idaresine girdi. Afrika’dan getirilen zenciler şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmaya başlandı. İspanya...

Tefra Kronolojiyi kim buldu, kurucusu kim

Tefra kronoloji, kül (tefra) katmanlarından yararlanılarak gerçekleştirilen tarihleme yöntemidir. Kül katmanları çok duyarlı sonuçlar veren stratigrafik zaman işaretleridir; ama bir jeolojik kronoloji oluşturmak için, olanaklı...

Gölge Oyunu’nu kim buldu

Bir çeşit tiyatro oyunu. Daha çok doğu ülkelerinde gelişmiştir. Bu oyunda esas, hayvan derisinden oyulmuş şekillere arkadan kuvvetli bir ışık verilerek, gölgelerin saydam bir yere düşürülmesidir. Düşürülen...

Nötron Bombasını kim buldu

Nötron Bombası nükleer bir bomba türüdür. Nükleer silahlar ya çekirdeğin parçalanması (fisyon) veya çekirdeğin kaynaşması (füsyon) ile meydana gelirler. Nötron bombası, çekirdeğin kaynaşması ile meydana gelir....

Terazi’yi Kim Buldu

Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan âlete terazi denilmektedir. Terâziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terâzide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukâyese edilerek...

Louis Joseph Gay Lussac kimdir, hayatı

Louis Joseph Gay Lussac (1778-1850) Saint – Léonard-de-Noblat’da (Fransa) doğan Fransız fizik ve kimyacısı Gay-Lussac, 1797’de Paris’te Ecole Polytechnique’e girdi. Berthollet’nin öğrencisiyken, gazların ve buharların...