İlk Kim Buldu - İcatlar - Mucitler

kutuphane

Kütüphaneyi kim buldu, ilk Kütüphane

İlk kütüphane nerede kurulmuştur, ilk kütüphane hangi uygarlık tarafından kurulmuştur Kütüphanelerin varlığı insanlık tarihi kadar eskidir. Asur, Babil ve Hitit medeniyetlerinden günümüze ulaşan ve yazı yazmak için kullanılan kil tabletler çok eski devirlerdeki kitap ve kütüphanecilikle ilgili...

Devletçilik İlkesini kim buldu 0

Devletçilik İlkesini kim buldu

Fizyokratlar, ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. “sloganını ortaya atmışlardı. Klâsik iktisatçılar, bu sloganı benimsemişlerdi. On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yansında, Klâsiklere karşı tepkiler dört koldan gelişmiştir. Alman Tarihçi Ekolü, Klâsiklerin tahlil yöntemlerini eleştirmiştir. Ulusal Ekonomi Doktrini, serbest...

dogalgaz 0

Doğalgazı kim buldu

Doğal gaz yataklarını işletme düşüncesi, çok eskiye dayanır. Milattan yüzyıllarca önce Çinliler, tuz çıkarmak için kuyu açtıklarında, gaz ceplerine (kapanlarına) rastlıyor ve bunları bambu borularla taşıyarak sokakları aydınlatmada kullanıyorlardı. Günümüzde modern enerji ekonomisinde, doğal gaz...

demir 1

Demiri kim buldu

Doğal filizlerden demir elde etme yöntemini bulanlar, Tarih öncesi insanlarıdır. Tunç çağından sonra gelen bu ilkel metalürji, daha o dönemde gelişmiş bir uygarlığı vurguluyordu; M.Ö 500’de Mısır’da, M.Ö. 1 000 yıllarında Avusturya’da Halstatt’ta ve İsviçre’...

enerji 0

Enerjiyi kim buldu

Tarih öncesi çağlarda insan, ateşin nasıl yakıldığını ve tümüyle bundan nasıl yararlanıldığını öğrendi. Ateş, hem teknoloji alanındaki çok önemli sonuçları, hem de soğuğa ve karanlığa karşı etkin bir silah olarak, (insanların psikolojisi ve alışkanlıkları...

kalitim 0

Kalıtımı kim buldu

Kalıtım, canlı bir yaratığın tüm özelliklerini, soyu yoluyla gelecek kuşaklara, dolaysız iletmesidir. İlkel insanlar, hayvan ve bazı yiyecek bitkileri yetiştirmeye başlayınca, deneysel bir biçimde bazı kalıtım ilkelerini bulup kullanmaya başladılar. Bununla birlikte kalıtımı düzenleyen ilk...

cikolatanin-icadi 0

Çikolatayı kim icat etti

Çikolata, İspanyolların Orta Amerika’yı ele geçirmelerinden sonra bulundu. Kakao taneleri 1520’ye doğru istilacı İspanyolların komutanı Cortés tarafından Avrupa’ya getirildi. İspanyol keşişleri, bunları ezip şekere karıştırmayı akıl ettiler ve onların yarattığı bu yeni ürün, çabucak...

polifoni 0

Polifoniyi kim buldu

Müzikte çokseslilik (polifoni) terimi, teksesliliğe karşıt olarak değişik iki ya da ikiden çok müzik partisinin üst üste gelmesi ve dolayısıyle aynı anda söylenmesini belirtmek için kullanılır. Çoksesli ezginin kökeni, üstünde tartışılan bir konudur. Bazı...

fosfor-elementi 0

Fosforu kim buldu

Fosfor 13. element olarak keşfedilmiştir. Patlayıcı madde, zehir ve sinir ajanlarında kullanılması nedeniyle, bazen “Şeytan’ın Elementi” olarak da anılır. Fosforu keşfi, Alman Kimyacı Hennig Brand 1669 yılında keşfetmiştir. Brand fosforu ilk olarak insan idrarı içerisinde...

Fotoelektrik-Olayi 0

Fotoelektrik Olayı kim buldu

Bir kapının kendiliğinden açılıvermesi, metrolardaki yürüyen merdivenlerin inip çıkması, bir sinema filmindeki ses kaydının okunması, hep fotoelektrik lambalarının (fotosel) çalışmasıyla gerçekleşir. Fotosellerin çalışması ise, inanılması oldukça güç fiziksel bir olaya, ışık aracılığıyla bir elektrik...