Tagged: Aristo

Aristo 0

Aristo kimdir?

Aristo hayatı, felsefesi ve eserleri Aristo; Plato’nun öğrencisi ve Büyük İskender’in öğretmeni. Yunan tarihinin en büyük entelektüel figürlerinden biri olan antik Yunan filozof ve bilim adamıydı. Aristo bilimsel yöntemi, bilimsel araştırma için kullanılan süreci...

Yerçekimi kanunu 0

Yerçekimini kim buldu

Yer çekimi yaşadığımız en genel olgulardan biridir ve eski çağlardan beri bilim adamlarının nesnelerin neden düştüğünü anlamaya çalışmaları hiç de şaşırtıcı değildir. Dünyanın, üzerinde ve çevresinde yer alan bütün nesneleri merkezine doğru çeken kuvvete yerçekimi...

kuvvet 1

Kuvveti kim buldu

Kuvvet kütleli bir nesnenin, durağan durumdan hareketli duruma geçmesini sağlayan etkiye verilen addır. Bir başka deyişle cismi hareket ettiren etkiye kuvvet denir. Kuvvet itme ve çekme gibi kavramlarla da açıklanabilir. Kuvvetin hem yönü hemde...

Dünyanın yuvarlak olduğunu kim buldu 0

Dünyanın yuvarlak olduğunu kim buldu

Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi veya bilim adamı kimdir? Dünya’nın yuvarlak olduğu antik Yunanlılardan beri biliniyordu. Dünyanın yuvarlak olduğunun keşfedilmesi yaygın olarak Yunan filozof Pisagor’a atfedilmesine rağmen Aristo’nun fikirlerine ve teorilerine daha fazla...

Metafiziği kim buldu, Metafizik Nedir, Kurucusu Kim?

Metafiziği kim buldu, Metafizik Nedir, Kurucusu Kim?

Metafizik felsefenin öze, mâhiyete, asla âit en temel konularını inceleyen bilgi dalıdır. Meta “öte” ve fizik “madde” kelimelerinden meydana gelmekte olup, “madde ötesi” demektir. Felsefe, önceleri, matematik, geometri, astronomi, mantık, tabiî ilimleri ve kâinât (evren), kâinâtın...

Psikolojiyi kim buldu

Psikolojiyi kim buldu

Psikoloji, davranışların temelindeki iç ve dış uyarıların organizma üzerinde meydana getirdiği tepkileri ve davranışların niteliğini ele alan bilim dalıdır.  Psikolojinin ana hedefi, davranışların ve beyinsel faaliyetlerin anlaşılmasında hareketlerin, düşüncelerin, hislerin tam olarak tarif edilmesi,...