Elektriği kim buldu

Elektriği kim buldu

Elektrik, iki cismin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında veya ısının bâzı kristallere olan etkisi sebebiyle meydana gelen ve etkisini, çekme, itme, mekanik, kimyâsal veya ısı olayları şeklinde gösteren bir enerji çeşididir....

Elektrikli Süpürgeyi Kim Buldu

1901 yılında, köprü mühendisi Hubert Cecil Booth tarafından gerçekleştirildi. O yıl, Bay Booth bir gün Londra’daki St. Pancras istasyonunun lokantasında otururken, vagonların nasıl temizlendiğini gördü. Sıkıştırılmış hava ile çalışan makineler...
Pili kim buldu

Pili kim buldu

Son 400 yılın en önemli buluşlarından biri elektrik olmuştur. Ama burada akıla gelen soru elektriğin yaşamımızda bu kadar uzun zamandır olup olmaması ise cevap “evet, hatta daha uzun zamandır var” olacaktır. Şaşılacak bir gerçek ise tarihin en eski...

Hidroelektrik santralini kim buldu

Gerek kamu, gerekse özel kesim için elektrik üreten ilk elektrik santralı, 1 Ekim 1881′de Wey Nehri üzerinde kuruldu. “Central Power Station” adlı bu hidroelektrik santral, Calder ve Barrett tarafından kurulmuştu. İşletmeciliğini de bu iki isim yürütüyordu....