Tagged: Humphry Davy

elektrigi kim buldu 9

Elektriği kim buldu

Elektriği kim buldu? Bu sorunun birden fazla cevabı var. Elektrik, iki cismin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında veya ısının bazı kristallere olan etkisi sebebiyle meydana gelen ve etkisini, çekme, itme,...

Kalsiyumu kim buldu, kim keşfetti 0

Kalsiyumu kim buldu, kim keşfetti

Kalsiyum, Sembolü “Ca” olan toprak alkalileri grubundan metalik bir elementdir. İlk defa 1808’de Sir Humphry Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir. Metalik kalsiyum gümüş gibi parlaktır. Elektriği iyi iletir. Yumuşak olmasına rağmen kırılgandır. Sertliği sodyum ile...

Baryumu kim buldu, kim keşfetti 0

Baryumu kim buldu, kim keşfetti

Baryum atom numarası 56, sembolü Ba olan kimyasal bir elementtir. Baryum bir toprak alkali metalidir. Baryum element halinde beyaz-gri metalik rengindedir fakat yüksek reaktivitelikten dolayı element halinde bulunmaz. Baryum’un hemen hemen bütün bileşikleri ise zehirlidir. Baryum...

Lityum’u kim buldu

Lityum’u kim buldu

Kimyâda Li sembolü ile gösterilen, metaller arasında atom ağırlığı en küçük olan, metalik bir element. 1817’de J. August Arfvedson tarafından keşfedildi. Grekçe kaya mânâsına gelen “Lithos” kelimesinden, Lityum ismi verilmiştir. 1818 yılında Sir Humphry Davy tarafından saf...

Magnezyum’u kim buldu, kim keşfetti

Magnezyum’u kim buldu, kim keşfetti

Magnezyum tabiatta serbest halde bulunmayan, yerkabuğunda sekizinci çoklukta olan gümüş beyazlığında, çok parlak bir metaldir. Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,32’dir.  Hekzagonal kristal kafes yapısına sâhip olduğu için çok az soğuk şekil değiştirme bile mukavemet...

Kloru kim buldu, kim keşfetti

Kloru kim buldu, kim keşfetti

Halojenler sınıfından bir element. Kimyâsal sembolü Cl’dir. Tabiatta halojenlerin en çok bulunanıdır. İlk defa 1774’te Scheele tarafından klorür asidinin piroluzit ile yükseltgenmesiyle elde edildi. O zaman klora, flogistonsuz tuz asidi adı verildi. 1810’da Davy tarafından, kimyevî bir...

Stronsiyum’u kim buldu, kim keşfetti

Stronsiyum’u kim buldu, kim keşfetti

Stronsiyum toprak alkali metaller sınıfından kimyasal bir elementtir. Sr sembolüyle gösterilen, gümüş parlaklığında bir metaldir. Periyodik cetvelde 2A grubunda bulunur. Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,62 ve yoğunluğu 2.6 g/cm3tür. Stronsiyum 769°C’de erir, 1384°C’de kaynar....

Sodyumu kim buldu

Sodyumu kim buldu

Sodyum, sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir elementtir. Sodyum, denizlerde çözünmüş halde bulunan elementler içinde miktar olarak ikinci sırayı alır. Sembolü Latince “natrium” veya “soda metali” kelimesinden...

pil

Pili kim buldu

Son 400 yılın en önemli buluşlarından biri elektrik olmuştur. Ama burada akıla gelen soru elektriğin yaşamımızda bu kadar uzun zamandır olup olmaması ise cevap “evet, hatta daha uzun zamandır var” olacaktır. Şaşılacak bir gerçek...

Elektrolizi kim buldu

Elektrolizi kim buldu

Pillerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü sıralarda, İngiliz kimyager Humpry Davy, elektroliz olayını da keşfetti. Davy, kimyasal bileşkelerin, elektriksel çekim sayesinde bir arada tutulabildiğini anlamıştı. Aynı bileşkelerin yine elektrik aracılığıyla birbirlerinden ayrılabileceğini düşündü. 1807 yılında bu...