Tagged: müzik aleti

Saksafon 0

Saksafonu kim buldu

Saksofon, caz gruplarında tek sazlı bir müzik aleti olarak bilinmektedir. Müzik geçmişi açısından diğer müzik aletlerinden daha yeni olduğu bilinen saksofon, Antoine-Joseph (Adolphe) Sax tarafından icat edildi. Adolphe Sax 6 Kasım 1814’te Dinant, Belçika’da...

klarnet 0

Klarneti kim buldu

Çoğu müzik aleti günümüze gelene kadar yüzyıllar boyu gelişim değişim göstermiştir; bu nedenle müzk aletlerini aslen kimin icat ettiğini bulmak oldukça zordur. Fakat klarnet bu durumun dışındadır. Son birkaç yüz yılda bir dizi gelişme...

Notayı kim buldu

Notayı kim buldu

Müziğin alfabesi notalar ile ilgili 7. yüzyılda Seville Psikoposu, bir mektubunda şu satırları yazdı: “Eğer müzik insan belleğinden çıkıp giderse, tamamen kaybolur. Zira, onu yazmak mümkün değil.” Oysa, bin yıl önce Yunanlılar, notaları kâğıda...

keman

Kemanı kim buldu

Keman, viyolonsel ve viyola gibi çalgılar yaylı çalgılar olarak adlandırılan bir aileye aittir. Bu enstruman içerisinde, en yüksek perdeden sesleri çalan ve en küçük olanı  kemandır.  Daha da önemlisi, rock and roll, pop, punk müziklerinin...

zurna 0

Zurnayı kim buldu

Zurna, Avrasya’da çalınan, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan bir üflemeli bir müzik aletidir. Anadolu halk müziğinde zurnaya genellikle bir davul eşlik eder. Davul zurna ikilisi geleneksel eğlencelerin önemli çalgılarındandır. Zurna, düdük ve kaval gibi, Anadolu,...