Tagged: Newton

matematiği kim buldu 26

Matematiği Kim Buldu

Matematiğin icadı ile ilgili tek bir kişiden yada halktan bahsetmek mümkün değildir. Matematik dünya üzerinde pek çok medeniyette kullanılan bir teknik olarak icat edildi. Her medeniyet, kendi zamanlarına ve hayat tarzlarına uygun olarak matematiği bir form...

Kozmoloji’yi kim buldu, Kurucusu Kim

Kozmoloji’yi kim buldu, Kurucusu Kim

Kozmoloji Kâinatın yapısını, bir bütün hâlinde inceleyen ilim dalıdır. Kozmoz kelimesi, uzayın güzelliği anlamına gelir. Kozmoloji çalışmaları, çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Modern kozmoloji ise Albert Einstein’in izâfiyet teorisi neticesinde 1917’den sonra ortaya çıkmıştır. Kozmoloji ile ilgili...

teleskop

Teleskopu kim buldu

Teleskop gök cisimlerinin incelenmesi, gözlenmesi ve gök bilimi eğitimi için vazgeçilmez bir araçtır. Teleskop olmadan gezegenimizin dışında kalan evrenin işleyişi konusunda tam anlamıyla kör olurduk herhalde. Bu kadar önemli bir icat olan teleskopu kimin...

Gel-git Olayını kim buldu 0

Gel-git Olayını kim buldu

Okyanusların ve denizlerin bu dönemsel (periyodik) kabarma ve alçalmalarına yani gel-git olayına, bir de gel-git akıntıları adı verilen yatay su hareketleri eşlik eder. Bu akıntılar, okyanuslarda, körfezlerde ve haliçlerde (ırmakların denizlere açılan ağızlarında) kendini...