Silahı kim buldu

İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve...

Makineli Tüfeği kim buldu

Makineli tüfek, tetiğe basıldığı müddetçe büyük bir ateş sıhhatiyle hızlı ve sürekli olarak atış yapan otomatik silah türüfür. Bulunduğu günden bu zamana orduda en çok...

Ateşli silahları kim buldu

Silahlara ilişkin ilk inandırıcı belgeler, 1326 yılına aittir. O yıl, Kral III. Edward’ın, ‘Walter de Milimete” adıyla yazdığı “Kralların Görevlerine Dair” (De Officiis Regum) adlı...

Alev makinesi veya Lav silahını kim buldu

M.S. 674 yılında bir Bizans filosu, “alev püskürten tüpler” yardımıyla, Arap gemilerinden oluşan bir filoyu yok etmeyi başardı. Ancak, bu tüpler ve çalışma sistemim gösteren...