Anteni kim buldu

anten

Anten elektromanyetik dalgaları yaymak veya yakalamak için kullanılan elektronik devre elemanıdır. Antenler vericilere bağlı olarak  kullanıldıklarında, enerjilerini, frekansı ayarlanabilir bir güç osilatöründen alırlar. Küçük bir kısmı ısıya çevrilip harcanan enerjinin geri kalan bölümü, anten tarafından boşluğa yayılır. Alıcılarla birlikte kullanılan antenlerin görevi ise, boşluktaki elektromanyetik enerjiyi  yakalayıp, bunu bir transmisyon hattı vasıtasıyla alıcı devreye iletmektir.

Anten İtalyan bilim adamı Guglielmo Marconi tarafından 1906 yılında icat edilmiştir. Marconi telgrafı icat ettikten sonra onu tellere bağımlı olmaktan kurtarmak amacıyla anteni icat etti.

Gugliemo-Marconi

Uzun mesafeler arasında bilgi (ses, görüntü vb.) taşınması kablo ile yapıldığında zor ve masraflıdır. Ayrıca, uzun hatların çekilmesi ve daimi bakımının getirdiği bir çok teknik problem vardır. Bilgi taşınması işinde elektromanyetik dalgalardan istifade edildiğinde, bu dalgaları yüksek enerji ile atmosfere (veya uzay boşluğuna) bırakabilecek elemanlar gerekir. Yine, boşlukta yayılmakta olan elektromanyetik dalgalardan maksada uygun olanını yakalayıp kuvvetlendirdikten sonra alıcı cihaza aktarmak gerekmektedri. İşte anten, bu iki temel ihtiyaca cevap veren elemandır.

Alıcı ve verici antenleri, fiziki özellikleri nazara alındığında, farksızdırlar. Hatta, bir anten aynı anda hem alıcı hem de verici vazifesi görebilir.

Antenlerin genel çalışma prensibi, alternatif akımın bir iletkenden geçerken elektromanyetik alan meydana getirmesi ile ilgilidir.  Paralel iki iletkenin meydana getirdiği elektromanyetik alanlar, birbirlerinin te’sirlerini yok ederler. Bu duruma mani olmak için  antenler hususi şekilde ayarlanmış bir çift iletkenden imal edilirler. Elektronik özellikleri açısından anten, seri rezonans devresine  eşdeğerdedir. Seri rezonans devresinde en fazla akım rezonans frekansından geçer. Akımın fazla olması, anten etrafındaki  elektromanyetik alanın fazla olması demektir.

En fazla elektromanyetik enerji antenin boyu dalga boyuna eşit olduğunda yayılır. Düşük frekanslarda kullanılan antenler daha basit ve yapımı kolaydır. Buna karşılık boyları büyük olur. Frekans yükseldikçe antenler küçülür; fakat karmaşık bir hal alır ve yapımı zordur.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın