Asfaltı kim buldu

Bugün büyük ölçüde petrolden elde edilen ancak Trinidad Gölü gibi bazı yerlerde doğal olarak da bulunabilen asfaltın ilk kulanımı, M.Ö. 2500 yıllarında oldu. O tarihlerde, Pakistan’- daki Mohenjo-Daro hamamlarının tuğlaları arasında yapıştırıcı olarak asfalt kullanıldı.

Aynı dönemde, Mezopotamya’da ilahlar için döşenen kadirim taşlarının birbirine yapışmasının asfaltla sağlandığı da biliniyor. Katranla taşın karışımından oluşan ve “tarmakadam” denilen bir tür asfalt ise, ilk kez 1845 yılında Nottinghamshire’da kullanıldı. Günümüzde yol kaplaması olarak çok gerekli olan asfalt ise, otomotiv sanayiindeki gelişmeler üzerine 1920’li yıllardan itibaren dünya ölçüsünde önem kazandı.

Asfalt kelimesi köken olarak, Akad dilinde “asfaltik” kelimesinden geldiğine inanılmaktadır. Bu kelime Antik Yunan medeniyetinde “sıkılaştırmak ya da sabitlemek” anlamında kullanılmıştır. “Asfaltik” kelimesi  “asfalte (asphalte)” olarak Latince ve Fransızca’ya ve sonunda “asfalt (aspahalte)” olarak da İngilizce ‘ye girmiştir. Geçmişten günümüze, asfalt, nesnelerin bağlanması, kaplanması ve izole aedilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Asfalt İle İlgili Eski Veriler

Asfalt en eski yapı malzemelerinden biridir. M.Ö. 6000 yıllarında Sümerya’ da , gemilerin su sızdırmazlıklarını sağlamakta asfalt kullanılmaktaydı. Babil Kulesinin de içinde bulunduğu tapınak kulelerinin yapımında asfalt harç malzemesi olarak kullanılmıştır. Sodom ve Gomore şehirleri yakınında, büyük çaplı bir asfalt üretimi gerçekleştirilmiştir.

Asfalt Mısırlılar tarafından M.Ö. 2600′ e kadar uzanan bir geçmişte yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır.

Perslerinde asfalt kullandığına dair önemli kalıntılar bulunmaktadır. Antik dünyada, asfalt, blokların inşasında ve kaplanmasında, gemilerin yalıtımında ve diğer çeşitli yalıtım ve sızdırmazlık uygulamalarında yaygın olarak kullanılmıştır.

Antik dönemde kullanılan asfaltlar doğal olarak ortaya çıkmış olan asfaltlardır. Jeolojik tabakalardan elde edilen, hem yumuşak, kolay işlenebilir olarak hem de sert formda siyah damarlar şeklinde bulunmuştur.

Doğal Asfalt yoğun olarak Trinidad Adasındaki Trinidad Asfalt Gölü, Venezuela’ daki Bermudez Asfalt Gölü ile Batı Kanada’daki yaygın “katran kumları”ndan elde edilmektedir.

1900’lü yılların ilk zamanlarında, ham petrolden rafinaj yöntemleri ile asfalt üretiminin keşfi ile otomobillerin gittikçe büyüyen popülaritesi genişleyen bir endüstri dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Düzgün, modern yolların yapımında ve daha birçok uygulama alanlarında asfalt ucuz ve tükenmez bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır.

II. Dünya Savaşının patlak vermesiyle, askeri havaalanlarının uygun şekilde inşası ve tasarımı için basit bir deneyin gerçekleştirilmesi gereksinimi doğmuştur.Bruce Marshall tarafından, ağı uçak tekerleği yüklerine karşı koyabilmek amacıyla arzu edilen kıvam ve asfalt içeriğinin saptanması amacıyla bir karışım dizayn yöntemi düşünülmüştür. Marshall yöntemi tatminkar düzeyde tasarım kriterleri getirmiştir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın