Astroloji’yi kim buldu, kurucusu kim

Astroloji ile ilgili araştırmalar, tarihsel kayıtlar Astrolojiyi icat edenleri  Babilliler olduğunu göstermektedir. Enuma Anu Enlil gibi astrolojik belgelerin ilk parçaları bulunmuş ve bu özel belgelerin M.Ö. 1600 yılında yazılmış olduğu bilinmektedir. Bu belgelerde astronomik alametler ve her biri için yorumlar yer almaktadır.

Babilde Astroloji, ağırlıklı olarak kıtlık, savaş ve meteorolojik şartlar gibi bazı olayların tahmini için kullanıldı. Astroloji o zamanlarda Krala hizmet etti, Kralın geleceği ve endişeleri ile ilgili çıkarımlarda kullanıldı. Astroloji bilenler kralın kişisel danışmanı olarak görev yapmaktaydı.

Hindistanda M.Ö. 400 lü yıllara ait, insanların astronomik tahminler yapmak için matematiksel bir sistem kullandıklarını gösteren önemli kanıtlar bulundu. Kil tabletler üzerine kaydedilen bu erken sistem, Hindistan ve Orta Doğu’nun bütününe yayıldı. Sistemin doğum tarihleri, burçların okunması ve öngörüler yapma amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.

Yunan Astroloji Dönemi

Horoskopik astrolojinin öncüleri Yunanlıların çalışmaları oldu. Horoskopik astroloji, büyük ölçüde insanların doğum tarihlerine atanmış burçlardan oluşuyordu. Babilliler tarafından kullanılan erken sistem üzerine, Yunanlılar çeşitli fikirler ve kavramlar ekledi. Bu eklemeler çeşitli işaretler, doğa, erkek veya kadın gibi kavramların burçlar ile ilişkilerini kapsıyordu.

M.Ö. 100 yılında, Romalılar, Yunanlılar tarafından yapılan sistemi kabul ettiler, ancak üzerinde yenilik veya geliştirme yapmadılar. Buna rağmen Romalı şair Marcus Manilius Astronomica adlı eserinde astrolojinin çeşitli yönlerini ele almıştır. Astronomica adlı çalışma Astronomi sisteminin belgelenmesini destekleyen ilk eser olarak tarihteki yerini almıştır.

Astronomica’dan sonra, astroloji ile ilgili şiirsel dille yazılmış bir el kitabı Sidon Dorotheus tarafından yazıldı. Başka bir çalışma tüm Yunan astroloji özetleyen, Tetrabiblos adlı ünlü kitabı ile Claudius Ptolemy tarafından yapıldı. Astrolog Vettius Valens, Ptolemy’nin çalışmalarını geliştirerek burçlar ile ilgili Anthology adlı kitabı yazdı.

Orta Çağda Astroloji

Orta Çağ dönemlerinde, astroloji çalışmalarına daha fazla katkı yapan Araplar oldu. Persli Zerdüşt Naubakht o dönemin en ünlü astrologu oldu. Günümüzde kullanılan burçları bulan kişinin Naubakht olduğu bilinmektedir.

Bu dönemde Müslüman ve Hintli astrologlar, astroloji sisteminin kullanımı ile ilgili oldukça başarılı oldular. Arap astrolog Masha’allah, çok sayıda kitap yazdı ve Ebu Ali el-Khayyat gibi ünlü astrologların yetişmesini sağladı. Dönemin diğer üretken ve ünlü astroloğu Abu Ma’shar oldu.

Rönesans Döneminde Astroloji

Her iki Rönesans döneminde Astroloji, matematik, burç yorumları ve antik astroloji sisteminin bir kombinasyonu olarak daha da gelişti. Daha önceleri astroloji ile ilgilenen kişiler astrolog olarak adlandırılıyordu. Rönesans döneminde astroloji ile ilgilenen matematikçiler nedeni ile astronom olarak adlandırılmaya başlandı.

Modern Zamanlarda Astroloji

Modern zamanlarda Astroloji, psikolojik yorumlamanın daha fazla yer aldığı bir uygulama oldu. Popüler kültür nedeniyle, daha önceleri matematikçiler ve astronomlar tarafından, bilimsel anlamda ilgilenilen astroloji, gazetelerde yer alan burç yorumlarına kadar yol aldı.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın