Bardağı kim buldu

bardak

Önce ortada tek su kabı vardır, sonra da tek bardak. Herkesin ayrı bardağı olması yüzyıllar alacaktır. Avrupa’da bardak kullanımı 16. yüzyılda başlar. Bardağın geç kalışı dilde de kendisini gösterir. Roma zamanında çivitotu (Latince vitrum) mavi-yeşil camın yapımında kullanılmaktadır ve yeşil sözcüğü (Latince viridis, Fransızca “vert”, İtalyanca “verde”, İspanyolca “verde”) ile cam sözcüğü (İtalyanca “vetro”, Fransızca “verre”, İspanyolca “vidrio”) aynı kökten üretil-miştir. Bu dillerde bardakla cam birbiri yerine kullanılır. Germen dil-lerinde de durum aynıdır, cam ve bardak (Almanca “Glas”, Ingilizce ,, glass”) aynı sözcüktür ve Gias eskiden amber anlamına gelirken, zamanla Kelt dillerinde yeşil anlamına gelmiştir; cam ambere benzetilmişken, bardak cama denk görülmektedir. “Glas” sözcüğünden türeyen diğer anlamlar da parlaklık ifade eder (İngilizce “glaze” gibi).

Bardak Slav topluluklara daha geç girmiş ve cam bulunmadığı için eskiden içme kabı olarak kullanılan, bardak gelince unutulan, gerçekte adını Gotçadan almış olan boynuzdan aletin, “stikill”in yerine geçmiştir. Güney Amerika dillerinde ise, bardak Portekizcede olduğu gi-bi “vaso”dur, Latince yas, küçültme hali vascellum’dan İngilizce “vessel” olmak üzere, Avrupa dillerinde tabak, fıçı, şişe, vazo, tekne, gemi anlamlarında sözcükler bulunur ve iç içe geçer.

Endonezya, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde bardak “glass”tan alınmıştır. Avrupa dillerinin su bardağı konusundaki tembelliği, sürahi ve kadehte de görüldüğü için, ihtiyaçlarını başka biçimlerde karşıladıklarından söz etmek zor görünüyor. Türkçede standart kadeh sözcüğü bulunduğu gibi, ayak, suğrak, dolu, kanya, piyale vb. gibi doğrudan içki bardağını anlatan birçok sözcük vardır.Oysa masa adabının kurucusu Fransız kültürü, içki türlerine ve biçimlerine göre çok zengin olsa da (şampanya, likör, brendi, şarap, kokteyl, bira vb. kadehleri farklıdır) Fransızcada kadeh karşılığı gerçekte yoktur; bu dilde yine sözcükler “verre”, “coupe”, Ingilizcede “cup” ve “glass”tan ibarettir (İngilizce şiir dilinde kalmış olan ve ayin sırasında kullanılan kadehe verilen ad “chalice” Latince calix’ den ve yine günlük dilde kullanımı olmayan “goblet” Latince cupa > cupellus’dan gelir)(bkz. Kap Kacak).

Türkçede su içilen kap, ilginç biçimde çok eski tarihlerde bardak sözcüğüyle istikrar kazanmıştır. Kaşgarlı Mahmud bart sözcüğünü verdiği gibi, Eski Kıpçakçada küçültme eki almış bugünkü biçimiyle olarak da bilinmektedir. Su, cam eşyanın yaygınlaşmadığı taş bardak ve kırsal kesimde yakın zamana kadar Arapçadan alınan sözcüklerle “tas”tan ve “maşraba”dan içilse, Anadolu halk ağızlarında, yöresine göre ahşap veya toprak bardak için boduç, bocut gibi değiş-ken biçimleriyie ayrı bir sözcük bulunsa da, “eski çamlar bardak oldu” deyiminin dönüşümüyle bardağın gösterdiği standart, üstelik sürahi ile birlikte düşünüldüğünde, ilgi çekici bir durumdur.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın