Katsayı Sistemi’ni kim buldu

Halk dilinde katsayı olarak bilinen, maaş ve ücret derecelerini belirleme yöntemi olarak kullanılan barem sistemi, belirli formüllerin, değişken miktara uygulanarak hazırlanan hesap cetvelidir.  Barem sistemini ilk defa ortaya atan, Fransız matematikçi Bertrand François Barreme dir.

Bertrand François Barreme Fransız matematikçi. 1640-1703 tarihleri arasında yaşamıştır. 1682’de ortaya koyduğu ve ücret bordrolarının düzenlenmesinde, faiz hesaplarında, demiryolu tarifelerinde, müterakki vergi işlmelerinde vb. yararlanılan “hazır hesap cetvelleri” adını verdiği sistem daha sonra kendi adıyla anılır hale gelmiştir.

Memur Katsayı Sistemi

Türkiye’de devlet memurlarının barem, yani katsayı sisteminde, aylık derecesinin tayininde, öğrenim süre ve niteliği, terfi müddeti rol oynamaktadır. Devlet memurları kanunu genel olarak devlet baremini belirlemekle birlikte, Silahlı Kuvvetler, Yüksek Öğretim Personeli, Yargı Organı mensupları ve diğer bazı devlet personelinin aylık, kariyer ve liyakat sistemi özel kanunlarındaki hükümlere tabi bulunmaktadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın