Biblo’yu kim buldu

Bilbonun tarihi eski Mısıra kadar dayanmaktadır. Halen Kahire Müzesinde bulunan Mısır günlük yaşamını gösteren bir çok biblo yer almaktadır.

Fransızca “bibelot” sözcüğü 1432 yılına tarihleniyor, biblocu 1484, biblocu dükkânı ise 1751 tarihli. Fransız bebekleri, Alman, Çek porseleni biçimiyle yaygınlaşan bibloların konuları 18. yüzyıl kıyafedi Avrupalı âşıklar, eski Yunan esintili heykelciklerden oluşuyordu.

Topkapı Sarayı’nda bulunan ve özel olarak üretilen Alınan Meissen damgalı porselen yeniçeri. biblolar 1730-40 tarihini taşıyor. Aristokrasinin kişiye özel sanatkârane işlerinden sonra porselen ve camda seri üretim, burjuva evlerinin büfe vitrin anlayışına hizmet vermeye başlıyor. Duvara asılan zenci erkek ve kadın başları herhalde Türkiye’de her eve giren ilk biblolar.

Hediyelik eşya kavramı geliştikçe kimliğin biblolara yansıtılması konu çeşitliliğini artırdı. Artık her türlü malzemeden üretilen biblolar eleştirel, esprili, siyasal da olabiliyor ve işyerlerinde de önemli yer tutuyor.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın