Okaliptüsü kim buldu

Mersingiller (Myrtaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilir. Haziran-temmuz ayları arasında, mor renkli çiçekler açan büyük ağaçlar. Yaprak şekli bitkinin yaşına göre değişir....

Kağnıyı kim buldu

İki tekerlekli, tekerlekleri dingile bağlı çift öküz veya camızla çekilen ekseriya yük taşımada kullanılan araba. İnsanların tekerlekleri yapıp kullanmasından sonra kağnı tipindeki arabalar onun en büyük...

Değirmeni kim buldu

Tahılları öğütüp un hâline getiren makina ve faaliyette bulunduğu yer. Taş ocakları, mâden ocakları, mâdeni eşya îmâlâthânelerinde kullanılan çeşitleri vardır. Kahve çekmek için dükkânlarda bulunan büyük ve...

Toprak Reformunu kim buldu

Bir ülkedeki tarım arâzileri üzerinde, mülkiyet veya kullanma biçimiyle ilgili olarak yapılan planlı ve programlı değişiklikler. Hükümetler veya topluma hâkim sınıf ve gruplar tarafından yapılan toprak reformu...

Serayı kim buldu

Seralar, sıcak iklim ve bölgelerde yetişen ve kışın soğuktan zarar gören bitkilerin yetiştirildiği, kısmen veya tamamen camla kapalı yerlerdir. Ser veya limonluk olarak da bilinir....

Artezyeni kim buldu

Artezyen su sızdırmayan iki veya daha çok sayıdaki yeraltı tabakaları arasında kalan basınçlı suların sondaj usulüyle yeryüzüne  tazyikli bir şekilde çıkmasını sağlayan kuyulara verilen addır....

Biçerdöveri kim buldu

Hasadın bütün geleneksel işlemlerini yerine getirmek için tasarlanmış makina.Tarladaki ekini hem biçer hem de harman yapar. Tarım alanlarında rastlanan tarım makinalarının en büyüğü ve en...

traktor

Traktörü kim buldu

Tarımın gelişme çizgisinde Traktör’ün icadı bir milat olarak kabul edilebilir. Traktörü olmayan her çiftçinin hayali bir traktör alarak arazilerini daha verimli kulllanmak, daha fazla mahsul...

Presi kim buldu

Eski Yunanistan’da, zeytinden yağ, üzümden şıra elde etmek için kullanıldı. M.Ö. 600 yıllarında, Yunanlılar bir tahtanın ortasından geçirdikleri sırığı, tavana dayıyorlar, sonra da tahtanın altına...