Dalgıç kıyafetini kim buldu

Dalgıç kıyafetini kim buldu

Su altı turizmi ve diğer yararlı amaçlarla deniz dibi araştırmaları, Fransız binbaşı Le Prieur’ün çalışmalarıyla başladı ve binbaşı, 1935 yılında dünyada ilk kez amatörlerin kullanabileceği bağımsız bir dalgıç giysisi yaptı. Gerçekten, önceleri yalnızca bazı profesyonel dalgıçlar, yakasına lombozlu bakır başlık vidalanmış, su geçirmeyen kumaştan giysiler ve kurşun tabanlı botlar giyerek su yüzeyinden birkaç metre derine inme tehlikesini göze alabiliyordu; sağ kalabilmeleri için gerekli hava, başlığa bağlı, pek de sağlam olmayan borular ve bir el pompasıyla sağlanmaktaydı.

Jacques-Yves Cousteau ve Emile Gagnan

Le Prieur’ün dalgış kıyafeti buluşu her şeyi değiştirdiyse de, bu alandaki asıl gelişme, dalma donanımlarının barışçı olmayan amaçlarla kullanımı bir yana bırakılırsa, ancak 1946 yılında gerçekleşti. Dalgıç elbisesi, veya Modern otonom dalgıç giysisi, 1943’te, Jacques-Yves Cousteau ve Emile Gagnan tarafından icat edilmiştir. Daha yalın ve etkili yeni bir bağımsız giysi tipi olan Cousteau-Gagnan dalgıç giysisi piyasaya sürüldü.

Söz konusu giysinin sıkıştırılmış hava dolu metal tüpleri dalgıcın sırtına takılır. Bu haznelerdeki hava basıncı 180 kg’dır ve atmosfer basıncındaki hacmi 1,6 – 2,1 m:) arasında değişir. Bütün tüpler, yüzeye normal çıkışı sağlayacak bir yedek hazneyle donatılır.

Hava basıncı, bir genleştirici ile 25 kg’a düşürülebilir. Birinciye bağlı ikinci bir zarlı genleştirici ise, bir boru ve ağız memesiyle hava alışverişini sağlar.

Dalgıcın her soluk alışıyla, dış yüzeyi su basıncıyla karşılaşan zar alçalır ve birinci genleştiriciyle bağlantıyı açar. İçeri giren hava, çevre basıncında genleşir ve ciğerleri besler.

Soluk verişte ise, kirli hava ağızdan, soluk alma borusuyla bakışımlı ikinci bir boruya yönelir; bu boru da bir supaba açılır.

Dalgıçın hava alıp vermesini sağlayan, ağzına taktığı ağızlık yerine bütün maske kullanımı yolunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Daha kullanışlı olan bu düzenek, bir denizaltı haberleşme aygıtının kullanımı gerektiğinde ağzı serbest bırakır. Ama böyle bir maskenin kullanımı, kirli havanın tümüyle atılması gibi çözümü güç sorunlar doğurmaktadır.

Günümüzde dalgıç giysileri ve tüpleri, bakımı iyi yapıldığı ve dalma kurallarına iyi uyulduğu ölçüde kesin güvenlik sağlayan yalın, sağlam ve etkili donanımlardır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir