Endüstri 4.0 nedir? Kim buldu?

Endüstri 4.0

Sanayileşmede ilk önce buhar ve su gücü geldi; daha sonra elektrik ve montaj hatları; sonra bilgisayarlaşma… Peki şimdi sırada ne var?

2011 yılında, Alman ekonomi ve bilim araştırma birliği (Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft), Başbakan Merkel’e yeni önerisini sundu. Amaçları, Alman endüstrisinin teknolojik sınırlarını korumak için hükümet tarafından finanse edilen sektördeki bilgisayarlar için bir araştırma programı başlatmaktı. Bu fikre Sanayi Devrimi 4.0 (4. Sanayi Devrimi) adını verdiler.

Bu önerinin arkasındaki fikir şu an dördüncü sanayi devrimi yaşıyor olmamızdı. Onlara göre, ilk sanayi devrimi 1760 ve 1820 yılları arasındaki iplikhanelerde buhar gücü ve mekanizasyonunun kullanılması ile meydana gelen Sanayi Devrimi idi.  İkinci sanayi devrimi 1870’lerden başlayarak, ancak en çok da Henry Ford 1913 yılında icat ettiği montaj hatları sistemiyle tanınan seri üretim oldu. Üçüncü sanayi devrimi, 1950’den itibaren üretimde bilgisayarların ve otomasyonun devreye girmesi idi. Alman ekonomi ve bilim araştırma birliği şu anda dördüncü sanayi devriminin başında olduğumuzu iddia ettiler.

Başbakan Merkel, Sanayi Devrimi 4.0 ismi dışında araştırma programına destek vermeyi kabul etti. isim konusunda biraz kafa yorduktan sonra, Sanayi Devrimi 4.0 terimi yerine daha az devrimsel bir isim olan “Industrie 4.0” adını verdiler. Araştırma programı 400 milyon euro ile finanse edildi ve 2011’de Hannover Fuarı’nda halka duyuruldu.

Sonuç olarak, o günlerde hiç kimse Endüstri 4.0’ın gerçekte ne olduğundan emin değildi. Herkes endüstride bilgisayarlarla ilgili bir şey olduğunu kabul ediyordu. Bununla birlikte, Endüstri 4.0, 400 milyon euro’luk hükümet araştırma fonu ile desteklendiği için, üniversiteler ve sanayide yer alan aktörler, 400 milyon euroluk pastadan pay alabilmek için konuyu gündemlerine almaya çabalıyorlardı. Günümüze kadar ortaya çıkan sonuçlar gösterdi ki, Endüstri 4.0 Büyük Veri, 3D baskı, Yüz Tanıma, Web 2.0, Otonom Araçlar, Bulut Bilişim, Makineler ve insan ile ilgili her şey ve daha pek çok şey olabilir.

Endüstri 4.0 – Siber-fiziksel Sistemler

Bazıları Endüstri 4.0 kavramına dördüncü sanayi devrimi adını vermektedir. Endüstri 4.0; Siber-fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti ve Sistemlerin İnterneti’nin birleşimini temsil etmektedir. Kısacası, makinelerin internet bağlantısı ile güçlendirildiği, tüm üretim zincirini görselleştirebilen ve kendi başına kararlar alabilen bir sisteme bağlanan akıllı fabrikalar fikridir.

Bu dördüncü devrede, fiziksel, dijital ve biyolojik dünyaları birleştiren bir dizi yeni teknolojiyle karşı karşıyayız. Bu yeni teknolojiler, tüm disiplinleri, ekonomileri ve sanayileri etkileyecek ve hatta insan olmanın ne anlama geldiğine dair fikirlerimize meydan okuyacaktır.

Bu teknolojiler milyarlarca insanı internete bağlamaya, iş ve organizasyonların verimliliğini önemli ölçüde geliştirmeye ve daha iyi varlık yönetimiyle doğal çevreyi yeniden canlandırmaya, hatta daha önceki sanayi devrimlerinin getirdiği zararları geri döndürme potansiyeline sahiptir.

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0, üretim teknolojilerindeki otomasyon ve veri alışverişi sistemindeki yeni ve yükselen trende verilen addır. Siber-fiziksel sistemler, Nesnelerin interneti, bulut bilişim ve bilişsel bilgi işlem kavramlarını içine alan bir sistemler bütünüdür. Endüstri 4.0, yaygın olarak dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılmaktadır.

Endüstri 4.0, “akıllı fabrika” olarak adlandırılan sistemi yaratmaktadır. Modüler olarak yapılandırılmış akıllı fabrikalarda, siber-fiziksel sistemler fiziksel süreçleri izler, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur ve merkeze bağlı olmayan kararlar alır. Nesneler İnternet üzerinden, siber-fiziksel sistemler ile birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak hem içten hem de değer zincirinin katılımcıları tarafından sunulan ve kullanılan örgütsel hizmetler arasında iletişim kurarlar.

Daha heyecan verici konulardan biri ise siber-fiziksel sistemler veya yakından alakalı Nesnelerin İnterneti (IoT) fikridir. Fikir, makineleri ve hatta parçaları dijital olarak birbirine bağlamaktır. Bu sayede, mevcut durum hakkındaki bilgiler çok daha kolay bir şekilde sunulabilir ve analiz için büyük miktarlarda veriler sağlanabilmektedir.

Donanım zaten hemen hemen her endüstride var ve kullanılıyor. Kablolu ve kablosuz ağlar, makineler ve sistemleri birbirine bağlayabilir. Radyo Frekansı Kimlik Yongaları (RFID) her bir parçanın kimliğini bir bilgisayara kablosuz olarak iletmektedir. Uygulamalar halen ve sürekli geliştirilmektedir, ama genel olarak eldeki donanım imkanlarıyla sistem çalıştırılabilir.

Öte yandan, bu verileri kullanan yazılım sistemleri vizyon ile doğrudan ilgilidir. Örneğin, makinelerin yaklaşan bir arızayı tanıması ve arızaya karşı alınacak önlemleri önceden bildirmesi mümkün olabilir. Stoklar, ERP sistemleri ve gerçeklik arasındaki farkla uğraşmak yerine gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Parçalar, swarm zekası kullanarak kendi üretim serilerini planlayabilirler.

Endüstri 4.0’ın sadece Almanya’da yılda 270 milyar Euro’dan fazla fayda sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Endüstri 4.0 İsminin Kökeni

Endüstri 4.0 terimi, Alman hükümetinin yüksek teknoloji stratejisindeki bir “Industrie 4.0” projesinden gelmektedir ve bu sistem üretimin bilgisayarlaşmasını teşvik etmektedir.

“Industrie 4.0” terimi, 2011 yılında Hannover Fuarı’nda duyuruldu. Ekim 2012’de Endüstri 4.0 Çalışma Grubu, Alman federal hükümetine bir dizi Sanayi 4.0 uygulama önerisi sundu. Endüstri 4.0 çalışma grubu üyeleri, Endüstri 4.0’ın arkasındaki kurucu babalar ve itici güç olarak kabul edilmektedir. 8 Nisan 2013 tarihinde Hannover Fuarı’nda Çalışma Grubu Endüstrisi 4.0’ın nihai raporunu halka sunmuştur.

Endüstri 4.0 yönetim kurulunun üyelerinin arasında SAP, Siemens ve Deutsche Telekom gibi devler yer almaktadır.

Tasarım İlkeleri

Endüstri 4.0’da dört tasarım ilkesi vardır. Bu ilkeler, şirketleri Endüstri 4.0 senaryolarını belirleme ve uygulama konusunda desteklemektedir.

Birlikte Çalışabilirlik: Makinelerin, cihazların, sensörlerin ve insanların, Nesnelerin İnterneti (IoT) veya İnsanların İnternet’i (IoP) aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurma ve iletişim kurma yetenekleri

Bilgi Şeffaflığı: Sayısal sistem modellerini sensör verileriyle zenginleştirerek bilgi sistemlerinin fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturma becerisi. Bu, ham sensör verilerinin daha yüksek değerli içerik bilgilerine toplanmasını gerektirir.

Teknik yardım: Birincisi, bilinçli kararlar almak ve acil sorunların kısa sürede çözülmesi için bilgiyi kapsamlı bir şekilde toplayarak ve görselleştirerek insanlara destek olan yardım sistemlerinin desteklenmesi. İkincisi, siber fiziksel sistemlerin, insan işçiler için hoş olmayan, çok yorucu veya güvensiz olan bir dizi görevi yürüterek insanları fiziksel olarak destekleme yeteneği.

Merkezi olmayan kararlar: Siber fiziksel sistemlerin kendi başına karar verme ve görevlerini olabildiğince bağımsız yürütme becerisi. Sadece istisnalar, müdahaleler veya çelişen hedefler söz konusu olduğunda, daha üst bir seviyeye devredilen görevlerdir.

Riskler

Ancak ciddi potansiyel riskler de bulunmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Profesör Klaus Schwab, Dördüncü Endüstriyel Devrim adlı kitabında; kuruluşların bu yeni teknolojilere uyum sağlayamayacağı ya da isteksiz olabileceği konusundaki endişelerini ve hükümetlerin bu teknolojileri doğru bir şekilde kullanamadıklarını ya da düzenleyemediklerini vurgulamaktadır. Kitapta, değişen gücün önemli yeni güvenlik kaygıları yaratacağını ve işler düzgün bir şekilde yönetilmediğinde küçülmekten ziyade sapmaların artabileceğini kabul etmektdir.

Örneğin, otomasyon arttıkça, bilgisayarlar ve makineler, işçilerin yerini almaya başlayacaktır. Bu süreç sadece işçiler ile kalmayacak şöförlerden muhasebecilere, emlakçılardan sigorta acentelerine kadar çok geniş bir endüstri yelpazesinde etkisini gösterecektir. Bir tahmine göre, ABD’de çalışan  işçilerin yüzde 47’si otomasyon nedeniyle işini kaybetme veya iş değiştirme riski altındadır.

İnsan Ne Olacak?

Üretim oldukça zor bir iş. Gerçekten çalışan bir fabrika için çözülmesi gereken problemler ve sorunlar neredeyse sonsuz gibidir. Endüstri 4.0 tüm sorunları çözmeyi vaat eden yeni bir teknolojik kavram. Bilgisayarların insanlar için sorunları çözeceği fikri, zaten NC makineleri, robotlar ve ERP programları ile dünyaya duyurulmuştu. Ne yazık ki, hemen hemen hiç biri sorunları tam olarak çözmedi. Üretimde veya hizmet sektöründe bir çok şeyi daha kolaylaştırmasına rağmen farklı problemler de ortaya çıkardı.

Sanayi 4.0’da bilgisayarların yardımı artacak, ama kesinlikle devrimci olmayacaktır ve insanların çözmesi için hala birçok sorun olacaktır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir