İcatların toplum hayatındaki önemi

icatlarin-onemi

İcatlar genellikle insan bilgisinin, deneyiminin veya kabiliyetinin sınırlarını genişletir. İcatların toplum hayatındaki önemi ve topluma etkileri bir kaç faklı açıdan incelenebilir ve icatlar temelde üç ana alana ayrılmaktadır. Öncelikle icat nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

İcat benzersiz veya yeni bir cihaz, yöntem, bileşim veya işlemdir. İcat süreci, genel mühendislik ve ürün geliştirme aşamalarını içeren bir süreçtir. Bu makine veya ürün üzerinde bir gelişme, bir nesne veya sonuç ortaya çıkarmak için yeni bir süreç olabilir. Tamamen benzersiz bir işlev veya sonuca ulaşan bir buluş, radikal bir atılım olabilir. Bir mucit icat ettiği şey ile büyük bir adım atıyor olabilir.

Bazı icatlar patentli olabilir. Patent, mucitlerin fikri mülkiyet haklarını yasal olarak korur ve onun bir buluş olduğunu yasal olarak kabul eder. Bir buluşu patentlemek için kurallar ve şartlar ülkeden ülkeye değişmektedir.

İcadın bir başka anlamı ise insanlar tarafından benimsenen ve başkalarına aktarılan yenilikçi sosyal davranışlar dizisi olan kültürel icatlardır. Buluş veya icat ayrıca, sanat ve tasarım yaratıcılığının önemli bir bileşenidir.

İcatların Üç Temel Alanı

Bilimsel-teknolojik (tıp dahil), sosyopolitik (ekonomi ve hukuk dahil) ve kültürel olarak icatlar üç çeşide ayrılır.

Bilimsel Teknolojik İcatlar

Bilimsel-teknolojik icatlar arasında demiryolu, havacılık, aşılama, hibridizasyon, antibiyotik, astronot, holografi, atom bombası, bilgisayar, internet ve akıllı telefon gibileri bulunmaktadır.

Sosyopolitik İcatlar

Sosyo-politik icatlar, sosyal davranış biçimlerini değiştiren ve yeni insan etkileşim ve örgütlenme biçimleri oluşturan yeni yasaları, kurumları ve prosedürleri içermektedir. Örnekler arasında İngiltere Parlamentosu, ABD Anayasası, Manchester (İngiltere) Ticaret Genel Sendikası, Çocuk İzciler, Kızıl Haç, Olimpiyat Oyunları, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yer almaktadır. Sosyalizm, Siyonizm, Pasif Direniş, Feminizm, Hayvan hakları ve Vegan veya Veganizm gibi çeşitli toplumsal hareketler de bu alana dahildir.

Kültürel İcatlar

Kültürel İcatlar, kültürü bütünüyle kapsamakta ve insanlara bilimi kabul ettirmelerine rağmen, bilimlerde olduğu gibi, dönüştürücü ve önemli niteliktedir. Dilbilim alanında, örneğin, pek çok alfabeler veya yeni kelimeler (Shakespeare, yaklaşık 1,700 kelime icat etmiştir) bu alana dahildir. Edebi icatlar arasında epik, trajedi, komedi, roman, sonnet, Rönesans, neoklasizm, Romantizm, Sembolizm, Estetizm, Sosyalist Gerçekçilik, Sürrealizm, postmodernizm ve (Freud’a göre) psikanaliz yer alır. Sanatçı ve müzisyenlerin icatları arasında yağlıboya, basım, fotoğraf, sinema, müzikal tonalite, atonalite, caz, rock, opera ve senfoni orkestrası gibileri yer alır. Filozoflar mantık, diyalektik, idealizm, materyalizm, ütopya, anarşizm, göstergebilim, fenomenoloji, davranışçılık, pozitivizm, pragmatizm ve yapısızlaştırmayı icat etmişlerdir. Dini düşünürler, monoteizm, panteizm, Metodizm, Mormonizm, ikonoklazma, püritizm, deizm, laiklik, ekümenlik ve Baha’i gibi icatlardan sorumludurlar. Bu disiplinlerin, türlerin ve eğilimlerin bazıları, çok eskiden beri ya da kendiliğinden kendiliğinden ortaya çıkmış gibi görünebilir, ama çoğunun mucitleri vardır.

İcatlar toplum hayatını, ekonomik ve kültürel gelişim açısından nasıl etkiler?

Cyrus McCormick’in mekanik biçerdöveri, Charles Goodyear’ın vulkanize araba lastiği ve Alexander Bell’in telefonu, 1800’lerde Amerika’nın sanayi devrimini teşvik eden, endüstriler yaratan ve daha sonra Amerika’nın dünyadaki ekonomik statüsünü güçlendiren icatlar arasında olmuştur. İcatların  sosyo-ekonomik ilerlemeyi sağlama ve insan yaşamını etkileme gücü inkar edilemez.

Sektörler Oluşturur

İcatların doğrudan bir etkisi, yeni endüstrilerin ve birçok türetilmiş sektörün oluşumudur. Örneğin Jack Kilby’nin 1958’deki entegre devreyi icat etmesi, elektronik endüstrisini ve daha sonraki dönemlerde bilgisayarları, bilişim teknolojilerini ve mobil telefon / iletişim endüstrilerini ortaya çıkarmıştır.

Yeniliği Teşfik Eder

İcatlar inovasyonu teşvik eden, önemli atılımlara yol açan ve yeni icatlar için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik eden bir sistem yaratırlar. Hükümetler yeni fikirler için finansman sağlarlar, savunma sanayi destekli programlar çıkartırlar ve üniversitelerin araştırma girişimleri için kaynaklar oluştururlar.

Patent Kültürü Oluştur ve Zenginleştirir

Günümüzde dünyada patent kültürünü oluşturan ilk ülke Amerika olarak göze çarpmaktadır.  Örneğin Thomas Edison’un icatları için 1.093 tane patenti bulunmaktaydı. Çok sayıda Amerikalı mucit, teknoloji uzmanı ve mühendis tarafından yapılan icatların yasal olarak kayıt altına alınması ve korunması  Amerika’nın 20. yüzyıl boyunca bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında ön plana çıkmasına ve Amerikan şirketlerinin ticari uygulamalardan önemli gelirler elde etmesini sağlamıştır.

İstihdam Yaratır

İcatlar imalat, üretim, hizmet, pazarlama, müşteri desteği ve diğer işlere yönelik taleplerin başarılı bir şekilde uygulanması için yeni endüstriler ve yan sektörler oluştururlar. Her yeni endüstri ve yan sektör çalışacak insan gücüne ihtiyaç duyar. Bu nedenle icatlar istihdam yaratırlar.

Yaşam Kalitesini Artırır

İcatlar iletişim, ulaşım ve gelişmiş yaşam standartlarında önemli değişimlere yol açmıştır. İlerleyen teknoloji ve bilimsel araştırmalar sayesinde ortaya çıkan buluşlar, sağlık, tıbbi bakım, standartların yükselmesi ve daha uzun insan yaşamı sağlamıştır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir