Kadın Dergisini Kim Buldu, ilk kadın dergisi

İlk kadın dergisi “The Ladies Mercury” adı altında, Londralı yayıncı John Dunton tarafından 27 Haziran 1693 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlandı. Bu haftalık yayın organı, günümüzdeki kadın dergilerindeki “sorun-söyleyelim” köşelerinin işlevini yerine getiriyordu.

Bay Dunton, Ave Mary Caddesi’ndeki Latin Kahvehanesi’- ne gönderilecek mektuplardan yapılacak seçmelerin mutlaka cevaplandırılacağını ilk sayıda duyuruyor ve altına şöyle bir not ekliyordu: “Bakireler, evliler ya da dul hanımlar, aşk, evlilik ilişkileri, giyim ve ahlak konuları ile cinsellik hakkında bilmek istedikleri her şeyi sorabilirler.”Gerek sorular, gerekse yanıtlar son derece açık ve gerçekçi bir dilde yayınlanıyor, editör, bazı konuların evlilik öncesinde tartışılamayacağı yolundaki savlara katılmıyordu. Bu dergi daha sonra kendisini izleyen türleri, feminizm akımına büyük katkılarda bulundular.

Bir kadın tarafından yayınlanan ilk kadın dergisi ise, ilk sayısı 1709 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkan “The FemaleTatİer” dir. Dergide, yayıncının kimliği olarak, “Bayan Crackenthorpe” adı gösteriliyordu. Bu takma adın arkasında bulunan Bayan Mary de la Riviere Manley, Ekim ayında “Soylu İnsanlardan Bazılarının Gizli Anıları ve Davranışları” adlı çalışması nedeniyle tutuklandı ve çok geçmeden büyük jüri, “The Female Tatler”in kapatılmasına karar verdi.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın