Kriketi kim buldu

On bir kişilik iki takımın, tahta sopalarla, topları kaleye sokmak için oynadıkları oyun. İlk defâİngiltere’de ortaya çıkan kriket, kısa zamanda popüler bir spor dalı hâline geldi. İlk kriket maçı 1728’de Kent ve Surrey kontlukları takımları arasında yapıldı. Zamanla yaygınlaştı. Bugün pekçok ülkede oynanmaktadır. Kendine has koruyucu niteliği olan beyaz elbiselerle sâhaya çıkan oyuncuların yerleri takım kaptanı tarafından tesbit edilir. Oyuncuların yerleşim plânının durumu her iki takımdaki batsman (vuruş sırası kendinde olan oyuncu)ların savunma tekniğine ve sâha şartlarına göre ayarlanır.

İlk olarak 16. yüzyılda İngiltere’nin güneyinde oynanan kriket, 18. yüzyıl sonunda ülkenin millî sporu oldu. Britanya İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmesiyle birlikte sömürgelerinde de yaygınlık göstermeye başladı ve 19. yüzyılın ortalarında ilk uluslararası maçlar oynandı. Sporun uluslararası yönetim kurumu olan Uluslararası Kriket Konseyi’nin günümüzde 10 üyesi olup; bu spor dalı Avustralasya, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Zimbabve, Bangladeş, Yeni Zelanda, Karayipler ve Güney Afrika’da yaygın olarak oynanmaktadır.

Oyuncuların isimleri, sâhadaki durumlarına göredir. Oyun sâhası yuvarlak veya oval biçimlerdedir,
ancak saha ölçüleri 135×150 metreden az olamaz. Yeşil çim sahada oynanan krikette maksat sahanın
tam ortasına çizilen 20,11×3,04 m boyutlarındaki kalın çizginin her iki ucunun merkezinde 70 cm
boyundaki üç ince sopa ile üzerine konulan bir diğer sopadan meydana gelen 22,5 cm enindeki engeli
devirmektir. İçi mantar dolu, dışı deriyle kaplı ve çevresi 22 cm, olan kriket topunun ağırlığı 155
gramdır.

Oyunun oynanış şekli şöyledir: Vurucu oyuncu (bowler) elindeki topu bütün gücü ile bu engele (kaleye)
doğru atar. Karşı savunmadaki oyuncu bu topa, sopasıyla vurarak hedefini değiştirmeye, bu defâ
karşıdaki oyuncu hedefinden uzaklaştırılan topu yakalamaya çalışır. Eğer yetişip topun yönünü
değiştiremezse yerini başka bir arkadaşına devretmek mecbûriyetinde kalır. Her takımın iki vuruş
sırası vardır ve bu münâvebeli olarak (nöbetleşerek) yapılır.

Maçların süresi önceden kesin olarak tesbit edilmediğinden, bir karşılaşmanın sonuçlanması iki gün
hattâ daha fazla sürebilir. Bu meyanda milletlerarası bir müsâbaka beş gün (30 saat) devâm
etmektedir.

Kriket, ingiltere’den başka dünyânın birçok bölgesinde zevkle oynanan bir oyundur. İngiltere,
Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Batı Hind Adalarında bir yaz sporu olarak oynanan kriket,
Pakistan, Hindistan ve Seylan’da önde gelen bir spor kabûl edilir. Kriket, ABD ve Kanada ile Güney
Amerika’nın bâzı bölgelerinde de revaçtadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın