Louis Joseph Gay Lussac kimdir?

louis-joseph-gay-lussac

Louis Joseph Gay-Lussac kimdir, hayatı, neyi buldu, kimyaya katkıları

Louis Joseph Gay Lussac (1778-1850) Saint – Léonard-de-Noblat’da (Fransa) doğan Fransız fizik ve kimyacısı Gay-Lussac, 1797’de Paris’te Ecole Polytechnique’e girdi. Berthollet’nin öğrencisiyken, gazların ve buharların genleşmesine ilişkin ilk araştırmalara başladı. 1802’de, kendi adıyla anılan ve ısı [genleşmesi katsayısının tüm gazlar için aynı olduğunu belirten yasayı buldu.

Yer magnetizmasının değerlerini incelemek için balonla göğe yükseldi (7 016 m); havadan örnekler aldı ve havayı oluşturan gaz bileşiminin değişmezliğini kanıtladı. Alexander voıjı Humboldt ile bileşiklerin hacimler yasasını hazırladı; bu yasa, modem atom kuramının temelini oluşturdu.

Napolyon’un isteğiyle Thenard’la çalışarak, birlikte potasyum ile sodyumu kimyasal yoldan elde ettiler; birçok alkali bileşik bularak incelediler; bor, flüoroborik asit, flüorosilisik asidi buldular; klorun yalın bir cisim olduğunu ortaya koydular.

1813’te de iyodu bulan ve iyot konusunda ayrıntılı bir inceleme gerçekleştiren Gay- Lussac’ın başlıca yapıtları arasında Annales de Chimie et de Physique (Kimya ve Fizik Yıllıkları) ve Sur la Dilatation Des Gaz et Vapeurs (Gazların ve Buharların Genleşmesi Üstüne) (1802) sayılabilir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir