Muşambayı kim buldu

Bir döşeme kaplaması olan muşamma okside olmuş kurutucu yağlar, çeşitli reçine ve ana malzemesi kullanılarak yapılır. Alttarafına kullanılan pulcuklarla lifli bir görünüş verilir. Aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Organik veyaorganik olmayan pek çok çözelti, muşambada önemli bir tahribât bırakmaz. Boyutlarında zamanla veya sıcaklıkla bir değişiklik meydana gelmez. Ancak nem ve alkalik şartlarda bırakılan muşambada zamanla bozulma görülür. Bu sebeple nemli döşemeler üzerinde kullanılması uygun değilddir.

İlk defâ İngiliz Frederick Walton tarafından imâl edildi. İlk bileşeni, günümüzdeki bileşimine oldukça
yakındır. Bir kumaşa muşamba malzemesinin ince bir şekilde sürülüp kurutulmaya bırakılmasıyla elde
edilir. Yeni tabakalar birbiri ardınca tatbik edilir. Bu tür bir îmalât birkaç ay devam eder. Daha sonra
presten geçirilerek son şekli kazandırılır.

Modern muşamba îmâlatında, keten tohumu yağı bâzen soya, tung boya yağı veya donyağı
içine hava üflenerek 120°C’de bir mikserde kaynatılır. Elde edilen mâcunun kıvamının kalınlaşması ve
oksitlendirilmesi için içine katalizör olarak; kurşun, kobalt veya manganez katılır. Uygun kıvam elde edilince muşamba çimentosu olarak târif edilen karışım yayvan tavalarda soğumaya bırakılır.

Muşamba mâcunu; yüzde 40 muşamba çimentosu, yüzde 30 odun talaş, yüzde 30 kireçtaşı ve boya
karışımının çok güçlü mikserlerde karıştırılması ile elde edilir. Bu mâcun daha sonra silindirlerden
geçirilerek levha hâline getirilir. Silindir preslerden geçirilirken çeşitli desenler verilebilir. Presten
geçerken macunun altına asfaltlı veya oleit reçineli tabii veya sentetik çuval kumaşı serilerek muşamba
uzun bir kumaş şeridi şeklinde elde edilir. En son olarak bu muşambalar 65-82°C hararetlerde büyük
fırınlarda kurutulur. Muşambaya parlaklık vermek üzere yüzeyine sentetik koruyucu vernik sürülür.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın