Park Yasağını kim buldu, ilk park yasağı

Motorlu trafiğe ilişkin ilk park yasaklan, Paris’te uygulamaya kondu. Paris polisinin 14 Ağustos 1893 günü yayınladığı yönetmeliğin 28. paragrafında şu sınırlamalara yer veriliyordu:

“Araçlar mutlaka gerekmedikçe, kamuya ait yollar üzerinde durmayacaklar. Genel trafik akışını aksatacak biçimde park etmek ne sebeple olursa olsun, yasaktır. Hiçbir araç, yolun karşı kısmına park edilmiş bir araca paralel olarak park edilemez.”

Park etme ihlalleri veya park yasağı motorlu taşıtların yasak olan bir yere park edilmesi veya yetkisiz bir şekilde park edilmesi anlamına gelmektedir. Otoban ya da yolun ortasına bir aracı park etmek neredeyse her yerde yasalara aykırıdır. Bununla birlikte, bir yolda bir veya iki tarafa park edilmesi genel olarak izinlidir. Park yasağına uymamak bir suçtur. Bu tür suçlar genelde bir polis memuru veya diğer hükümet yetkilileri tarafından bir trafik cezası şeklinde uygulanmaktadır.

Park etmenin yasak olduğu yerler genellikle trafik işaretleri ile belirlenmiştir. Park etme, araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme amacını değiştirmez.

Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler ve Haller;

 • Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
 • Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,
 • Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 m. mesafesi içinde,
 • Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 m. mesafe içinde, 6- Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayollarında, ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,
 • Park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde,
 • Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 m. mesafe içinde,
 • Kamunun yararlandığı park, bahçe, garaj, sinema, fabrika, atölye, iş hanı, okul , hastane vb. tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 m. mesafe içinde
 • Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 m. mesafe içinde
 • Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış olan ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde ( izin verilen araçlar hariç),
 • Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıtyolu üzerinde,
 • işaret levhalarında gösterilen parketme süresi veya zamanı dışında.
 • Yaya yollarında,
 • Parketme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında,
 • Belirli süreler için ücret ödenerek parketme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden parketme halinde veya süresi dışında,
 • Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretle belirlenmiş ve il ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında,

Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçlar yetkililerce kaldırılır. Araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları, aracın sürücüsü veya sahibi ödemek zorundadır.

Sürücüler duraklanan veya park edilen yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağladıktan sonra manevraya başlamak zorundadır. Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken kamu hizmetleri yapan yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için manevra geciktirilir.

Bir trafik işareti ile izin verilmiş olması, duraklama ve arızalanma halleri dışında, yerleşim birimleri içindeki karayollarında; kamyon, çekici, otobüs veya bunların römorkları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin bulundurulmaları ve park edilmeleri yasaktır. Köy kasaba gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın