Tagged: Descartes

matematiği kim buldu 40

Matematiği Kim Buldu

Matematik bilimine katkıda bulunan bilim adamları Matematiğin icadı ile ilgili tek bir kişiden yada halktan bahsetmek mümkün değildir. Matematik dünya üzerinde pek çok medeniyette kullanılan bir teknik olarak icat edildi. Her medeniyet, kendi zamanlarına ve hayat...

Psikolojiyi kim buldu

Psikolojiyi kim buldu

Psikoloji, davranışların temelindeki iç ve dış uyarıların organizma üzerinde meydana getirdiği tepkileri ve davranışların niteliğini ele alan bilim dalıdır.  Psikolojinin ana hedefi, davranışların ve beyinsel faaliyetlerin anlaşılmasında hareketlerin, düşüncelerin, hislerin tam olarak tarif edilmesi,...

Kontakt Lensi kim buldu

Kontakt Lensi kim buldu

Kullanımı gittikçe yaygınlaşan ve gözün saydam tabakası kornea üzerine konan, küçük plastik merceklere kontakt lens adı verilmektedir. Günümüzde gözü bozuk olan bir çok insan gözlük yerine lensi tercih etmektedir. Kontakt lens İlk defa 1508 yılında...