ilaclar

İlaçları kim buldu

İlkel insanlar hastalığı ilahi bir ceza olarak görürlerdi. Bu nedenle tıp, rahipler ve büyücü doktorlar tarafından uygulanırdı. Bu da adak vermek, kötü ruhları kovmak ve...

Aspirin

Aspirini kim buldu

Aspirin, Asetilsalisilik asit (ASA) olarak da bilinen aspirin, ağrı, ateş ve iltihap tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kullanıldığı spesifik enflamatuvar durumlar arasında Kawasaki hastalığı, perikardit ve...

antibiyotik

Antibiyotiği kim buldu

Bir mikroorganizma tarafından yapılan ve başka mikroorganizmaları öldüren veya üremelerine mani olan maddelere antibiyortik adı verilmektedir. Sayıları yüzleri bulan ve çoğu ticarette kullanılmayan antibiyotiklerin bir...