yel-degirmeni

Yel Değirmenini Kim Buldu

Buharlı makinenin bulunmasından önce, rüzgâr,  su ve hayvan gücü insanlığın hizmetindeydi. Suyla çalışan değirmenler çok daha güçlüydü, ama onları döndürmeye yetecek büyüklükte akarsulardan yoksun olan...