Yogayı kim buldu

yoga

Son yıllarda cinsiyet gözetmeksizin epeyce yaygınlaşan Yoga, günlük hayatın stresinden bir türlü kurtulamayan ve sağlığını kaybetme aşamasına gelenler için mucizevi bir ilaç olarak tanımlanıyor. Yoga, aslen bir sanat ve bilim olarak; kişinin tam bir bilinç içinde evrenle bütünleşerek yaşama yolu.  Çoğunlukla stres azaltma metodu olarak görünse de bunun haricinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal planlarda çok büyük faydalar sunan öğreti, günümüzün karmaşasında, insanlığa müthiş bir içgörü sağlamasıyla popülarite kazanmış durumda.

Yoga, antik Hindistan’da ortaya çıkan bir grup fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulama veya disiplindir. Hinduizm, Budizm ve Jainizm’de çok çeşitli yoga okulları, uygulamaları ve hedefleri bulunmaktadır. En tanınmış yoga türleri arasında Hatha yoga ve Rāja yoga vardır.

Yoga’nın kökenleri, Vedik öncesi Hint geleneklerine kadar uzanmaktadır; Rigveda’da belirtilmiştir, ancak büyük olasılıkla eski Hindistan’ın sofu ve śramaṇa hareketlerine dayanarak altıncı ve beşinci yüzyıllarda gelişmiştir. Yoga-pratiklerini açıklayan en eski metinlerin kronolojik tarihi çok net değildir. Patanjali’nin Yoga Sutraları, 1. binyılın ilk yarısından itibaren Hindistanda ve ancak 20. yüzyılda Batı’da önem kazanmıştır. Hetha yoga metinleri, tantradaki kökenleri ile 11. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında yoga gurusu Swami Vivekananda’nın başarısını takiben Hindistan’ın diğer yoga guruları yogayı Batı’ya tanıtmışlardır. 1980’lerde yoga, Batı dünyasında bir fiziksel egzersiz sistemi olarak popüler hale geldi. Bununla birlikte, Hint geleneklerindeki yoga, fiziksel egzersizden çok daha fazlasıdır; meditatif ve manevi bir çekirdeğe sahiptir. Hinduizm’in altı büyük ortodoks okulundan biri de kendi epistemolojisine ve metafiziğine sahip olan ve Hindu Samkhya felsefesi ile yakından ilişkili olanı Yoga olarak adlandırılmaktadır.

Birçok çalışma, yoganın, kanser, şizofreni, astım ve kalp hastalıkları için tamamlayıcı bir yedavi olarak etkinliğini belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışmaların sonuçları karışık veya sonuçsuz olmuştur. 1 Aralık 2016’da, yoga UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültür Mirası olarak listelenmiştir.

Yoga sayesinde yorgunluk ve bıkkınlık hallerinden kolayca kurtulabiliyorsunuz. İşin ilginci, beş dakikalık bir gevşeme (Shavasana) ile saatlerce süren uykudan daha fazla fayda elde etmek mümkün. Öte yandan gerek vücudun ve gerekse zihnin zamansız ve erken yaşlanmasını engelleyen Yoga, düzenli olarak çalışıldığında sağlıklı, güçlü ve dinamik bir beden ve bilinç inşa edilmesine yardımcı bile oluyor, vücutta bulunan gereksiz yağ dokuları ortadan kalkınca da vücut kısa zamanda kendini toparlıyor.

Diyet, iç temizlik, nefes egzersizleri ve zihin kontrolü gibi yöntemleri ile tüm yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıran yoganın faydaları bu kadarla da sınırlı değil. Fiziksel yapı sürekli genç, dinç ve diri kalıyor, nadi adı verilen vücut içi ve çevresini saran enerji kanalları ve sinir yolları açılıyor…

Yoga metodunuzu özel beklentilerinize göre kişiselleştirmeniz de mümkün. Örneğin Karma yogaya ağırlık verdiğinizde günlük aktivite ve sosyal faaliyetlerinizi bunlardan şahsi menfaat sağlamadan yapar hale gelip kendinizi bu dünyaya gelmiş yüce bir güç olarak düşünüp böylece zihninizi ve kalbinizi arıtıyorsunuz. Bu duruma gelen bir Karma yogi, kişiliğinin üstesinden gelerek evrensel bilinçle yaşar. Bhakti yoga ise yaratılış kaynağına adanmış sınırsız bir sevgi yolu olarak tanımlanıyor. Kişi, düşünce ve hisleri ile sonsuz yüceliğe hizmet eder, zamanla, sonsuz ve üstün sevgi ile birleşerek kişiliğinin sınırlarını aşar ve kozmik bilince ulaşır.

Raja yoga ise yoğun çalışma sistematiğidir. Sekiz basamaklı bu yol, şuurun tamamının kontrol altına alınmasıyla kontrol mekanizmasının tam çalıştırılmasıdır. Böylelikle yavaş yavaş mükemmel bir beden, konsantrasyon ve meditasyona ulaşılır. Hatha yoga yolunda çeşitli bedensel hareketler uygulanır, bunlara da Asana adı verilir. Bunun yanında Shavasana, nefes ritimlerinin kontrollü ve düzenli olarak yapılması anlamına gelen Pranayama ve bedensel arınma teknikleri yani Kriya, Mudra ve Bandha’lar uygulanır. Hatta yoga ile insanın canlılığı artar, vücut sağlıklı olur, pek çok hastalık ve rahatsızlık ortadan kalkar. Şayet beraberinde uygun bir diyet takip edilirse, bedensel arınma ile tüm toksinler atılır. Akıl ve vücut tamamen arınır ve yogi, bilinç üstü kontrol sahibi olur.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir