otobus

Otobüsü Kim Buldu

Sekiz yolcu kapasiteli ilk otobüsler “Carosses â cinq solz” olarak bilinen, 1662 yılında Paris’te hizmete girdi. Kuruluşun isim hakkını, ünlü Fransız filozof ve bilim adamı...

umit-burnu

Ümit Burnunu kim buldu

Ümit Burnu Afrika’nın güneybatı ucundaki ticârî ve denizcilik târihi bakımından önem taşıyan burun. Ticâretlerini, sömürgelerini genişletmek, Hindistan’a gidebilecek kısa yollar bulmak istiyen Portekizlilerden denizci Bartolomeu Dias...

kuba

Kübayı kim buldu

Küba Adası 1492’de Kristof Kolomb tarafından bulundu. İspanyolların 1511 yılında adayı almasından sonra İspanya’nın idaresine girdi. Afrika’dan getirilen zenciler şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmaya başlandı. İspanya Krallığına bağlı...

Gulf Streamı kim buldu

Golfstrim görüldüğü kadarıyla, okyanus akıntılarının çoğu gibi, rüzgârın su yüzeyine etkisiyle oluşmaktadır. Kuzey Atlantik bölgesinin ortasında sürekli rüzgârlar, güney kesiminde genellikle kuzeydoğudan ve kuzey kesiminde...