İlk Kim Buldu - İcatlar - Mucitler

ilk-kitap 0

İlk Kitap

Dünyada ilk kitap nerede, ne zaman yazıldı ve basıldı? Kitapların tarihi, yazı, tabletler, parşömen ve papirüs tabakaları sonrasında kağıt ve matbaa gibi çeşitli icatlar ile başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ile e-kitaplar sesli kitaplar ortaya çıkmıştır. En...

Urukagina 0

İlk Anayasa

Dünyada ilk anayasa hangi tarihte, nerede oluşturulmuştur? Anayasa, bir devletin veya başka bir örgütün yönetimini belirleyen bir dizi temel ilke ve/veya kurallar bütünüdür. Bu kurallar birlikte, yani varlığın ne olduğunu oluşturur. Bu ilkeler tek bir...

Marie-Curie 0

Marie Curie kimdir?

Marie Curie hayatı ve buluşları Marie Curie; radyum ve polonyum elementini keşfeden bilim insanıdır. Uranyum üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda radyoaktiviteyi  keşfetmiştir. Tümörlerin tedavisinde radyasyon (Kanser için Işın Tedavisi) kullanımına yönelik ilk araştırmayı yaptı ve önemli...

emile-berliner 0

Emile Berliner kimdir?

Emile berliner ne icat etti, ses kayıt cihazı, gramofonu kim icat etti? Emile Berliner (1851 – 1929) Almanya doğumlu Amerikalı mucittir. Gramofonu, Pikabı ve bu cihazlarda çalınan Plakları icat etti.  Plaklar kırılgan ve hantal...

Antonie-van-Leeuwenhoek 0

Antonie van Leeuwenhoek kimdir?

Antonie van Leeuwenhoek, mikrobiyolojinin babasıdır. Bir tekstil işletmesinin orta derecede eğitimli sahibi, benzersiz büyütme imkanı sunan kendi eşsiz mikroskoplarını yaptı ve bu mikroskopları kullanarak, tek hücreli hayvanlar ve bitkiler, bakteriler ve spermatozoalar gibi çok önemli...

zacharias-janssen 0

Zacharias Janssen kimdir?

Zacharias Janssen 1585 – 1632 yılları arasında yaşamış olan, ilk gerçek birleşik mikroskopu icat ettiğine inanılan ayrıca ilk optik teleskopun icadıyla da ilişkilendirilen Hollanda Middelburg’lu bir mucit ve gözlük üreticisiydi. Fakat mikroskopun geçmişi de,...

Hârizmî 0

Hârizmî kimdir?

Hârizmî, hayatı, algoritma, cebir ve denklem hesabı üzerine çalışmaları, matematiğe ve bilime katkıları Muhammed ibn Musa el-Hârizmî, Farslı bir matematikçi, astronom, astrolog coğrafyacı ve Bağdat’taki bir bilimsel araştırma ve öğretim merkezi Beyt’ül Hikme (Bilgelik Evi)’nin...

Blaise-Pascal 0

Blaise Pascal kimdir?

Blaise Pascal hayatı, buluşları, eserleri ve matematik alanında yaptığı çalışmalar Fransız filozof ve bilim adamı Blaise Pascal (1623-1662), tüm zamanların en büyük ve en etkili matematikçilerindendi. Aynı zamanda bir mucit, hidrostatik uzmanı, ve bilgili...

Charles-Babbage 0

Charles Babbage kimdir?

Charles babbage hayatı, icatları, fark makinesi, bilgisayarı nasıl icat etti? Şimdiye kadar neredeyse her şey için kullandığınız güçlü masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar için kime teşekkür etmeniz gerektiğini ve kimin icat ettiğini merak ettiniz mi?...

john-napier 0

John Napier kimdir?

John Napier, matematiksel hesaplamalara yardımcı olmak için kullanılan logaritmanın icadıyla tanınan ünlü bir İskoç matematikçiydi. Ayrıca ondalık notasyonu geliştirdi ve ondalık noktayı ortak kullanıma getirme konusunda öncü olmuştur. Analog bilgisayarların ve sürgülü hesap cetvellerinin  geliştirilmesine öncülük...