durbun

Dürbünü kim buldu

Uzaktaki cisimleri daha net görmeye yarayan optik bir âlet. Kelimenin aslı, Farsça olup, dûr “uzak” ve bîn “görür” kelimelerinden meydana gelmiştir. Dürbünler umûmiyetle 6×30, 7×50 veya...

gemi

Gemiyi kim buldu

Gemi genel olarak deniz, nehir ve göllerde yük ve yolcu taşımak maksadıyla kullanılan taşıtlara verilen addır. Suda yüzebilen teknelerin, ilk defa ne zaman yapıldığına dâir târihî araştırmalar...

Zeplin’i kim buldu

Zeplin Hafif bir gazla doldurularak havada askıda kalma özelliği kazandırılmış, idâre edilebilir balonlu hava gemisi. Zeplini balondan ayıran en büyük özellik tahrik ve dümen sistemidir....

helikopter

Helikopteri kim buldu

Helikopterin, dikey havalanabilmesi ve iniş yapabilmesi yanında havada hareket etmeden kalabilmesi yeteneğiyle, bu modern dönem ve çağda gittikçe önem kazandı. Dikey uçuşla insanı yerden havalandırabilen...

ucak-gemisi

Uçak Gemisini kim buldu

Uçakların, denizlerde pist olarak kullanabileceği özellikte inşa edilmiş yüzer hava alanı olarak görev yapan büyük tonajlı savaş gemisi. Savaş uçaklarının menzili kısa olduğu için okyanus...

Torpidoyu kim buldu

Torpido, taşıdığı patlayıcı maddenin infilâk etmesi sonucu su üstü ve denizaltı gemilerinin tahrip edilmelerini sağlayan kendinden tahrikli, muhtelif yönelme kontrollarına sâhip küçük bir denizaltıya benziyen su altı...

Uydu’yu kim buldu

Uydular, insanlar tarafından yapılarak edilerek, Dünyâ etrâfında çeşitli amaçlarla yörüngeye oturtulan mekanik sistemlerdir. Dünyânın etrafına bir uydu yerleştirilebileceği fikri ilk defa Amerikalı yazar Edward E. Hale’in The...