savas-topu

Savaş Topunu kim buldu

Yüzyıllar boyunca en önemli savaş araçlarından biri olan topların ilk örneklerine, 13. yüzyıl Çin’inde rastlanır. Bu güçlü silahın Avrupa’ya ne zaman geldiği kesin bilinmemekle birlikte,...

kamuflaj

Kamuflajı kim buldu

Modern kamuflaj sanatı, adını Fransızca’da “gizlemek” anlamına gelen “camoufler” sözcüğünden aldı. İlk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında, yerdeki askeri araç ve kuruluşları, hava saldırılarına karşı...

balta

Baltayı kim buldu

Günümüzden 250 bin yıl önce, modern insanın ataları sayılan, Homoerectus olarak isimlendirilen insanlar, Afrika, Asya ve Avrupa’da taşlara biçim vererek baltalar yapıyorlardı. Bunlar, sapsız olmalarına...

bicak

Bıçağı kim buldu

Çakmak taşının iyice yontularak yassı bir biçim almasıyla yapılan ilk bıçak, günümüzden 25 bin yıl önce hem silah, hem de el aygıtı olarak kullanılmaya başlandı....

napalm-bombasi

Napalm Bombasını kim buldu

Napalm. Bir çeşit yangın çıkarıcı bomba. Bombanın yakıcı maddesi benzinle dolgu maddesinden meydana gelmiştir. Dolgu maddesi, napalm bombasına ismini veren naftanik asitle alüminyum sülfatın kimyâsal bileşiminden elde...

Kriminoloji

Kriminolojiyi kim buldu

Değişik metodlar ile suçluların kişiliğini, suç olayını inceleyen bir bilim dalı. Kriminolojinin konusu insan eylemlerini, davranışlarını, hareketlerini, suç olayını, suçu meydana getiren sosyal değişmeleri, suçun sebep ve faktörlerini...

kriptoloji

Kriptoloji Şifrelemeyi kim buldu

Kriptoloji mesajların şifrelendirilmesi ve şifrelendirilmiş mesajların çözülmesi bilimidir. Kriptoloji, gizli haberleşmenin ilmidir. Birbirine zıt iki bölümden ibârettir. Dost haberleşmesinin ve düşman haberleşmesinin anlaşılması. Birinci kısım, haberleşme bilgilerinin istenmeyen kimseler tarafından elde...

notron-bombasi

Nötron Bombasını kim buldu

Nötron Bombası nükleer bir bomba türüdür. Nükleer silahlar ya çekirdeğin parçalanması (fisyon) veya çekirdeğin kaynaşması (füsyon) ile meydana gelirler. Nötron bombası, çekirdeğin kaynaşması ile meydana gelir....