Bıçağı kim buldu

bicak

Çakmak taşının iyice yontularak yassı bir biçim almasıyla yapılan ilk bıçak, günümüzden 25 bin yıl önce hem silah, hem de el aygıtı olarak kullanılmaya başlandı. Baltadan sonra, bilinen en eski insan yapısı araçtır. Bronz ve demir çağlarında metal bıçaklar yapıldı ve ilk olarak uç kısımlarına elde rahatça tutulabilmesi için sap geçirildi.

Bıçağın İcadı

Metal bıçaklar, kavgada büyük bir şiddetle kullanıldığı halde keskinliklerini yitirmiyorlardı. İlk çelik bıçağı Romalılar yaptı. Zamanla, çeşitli amaçlar için çeşitli bıçaklar üretildi. Örneğin, avlanmak, ayakkabı yapmak, at tırnağı kesmek için ayrı ayrı bıçaklar geliştirildi. Katlanabilir ilk bıçaklar da yine Romalılar tarafından M.S. birinci yüzyılda yapıldı.

Bıçağın ev aleti olarak kullanımı, daha çok mutfak esaslıdır. 14. yüzyıldan itibaren, yemek sırasında katı besinleri kesmek adeti ortaya çıktı ve kesilen lokmayı ağıza götürmek için ucu çatallı yemek bıçakları yapıldı. Bugün kullandığımız çatalların ortaya çıkması üzerine, bıçakların uçları yine yuvarlaklaştı. 1921 yılında ise ABD’de ilk paslanmaz çelik bıçaklar yapıldı.

Bıçak, keskin ağızlı el aletidir. İşlevine, icrasında kullanıldığı iş ya da hobiye göre farklı biçimleri bulunmaktadır. Birçok aygıtın kesici olan ya da bıçağa benzeyen parçası da bıçak olarak adlandırılmaktadır. Örneğin pulluk bıçağı, ustura bıçağı, biçerdöver bıçağı, türbin bıçağı.

Bıçağın Bölümleri

Namlu, bıçak ve kılıçların en temel ve kesme işlevine sahip olan kısmıdır. Namlu çoğunlukla çelikten yapılmaktadır.

Sap, bıçağın kullanımı sırasında elde tutulabilmesini sağlayan kısımdır. Birçok bıçak sadece namlu ve saptan oluşabilmektedir. Bıçakların aksine kılıçlar için sap kelimesi yerine kabza kelimesi kullanılır.

Balçak, sapın kesici ağıza en yakın noktasında yer alan, çoğunlukla metalden yapılmış olan parçadır. İşlevi sapı ve elleri korumaktır.

Kılıf, bıçağın kabıdır. Kılıf, bıçağın hem taşıyısının hem de bıçağın kendisinin zarar görmeden taşınmasını sağlar. Çoğunlukla kemer vb. kuşama takılabilecek biçimde tasarlanır. Bıçakların aksine kılıçlar için kılıf kelimesi yerine kın kelimesi kullanılır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın