Teleferiği kim buldu

Teleferiği kim icat etti. Teleferik İki istasyon arasında kurulmuş havai hat ve buna bağlı kabinlerle çalışan, yolcu veya yük taşımak için kullanılan nakliyat sistemidir. Özel çeşitlerinden...

Üzengiyi kim buldu

Ata ve buna benzer hayvanlara binenlerin eyer üzerindeki oturuşlarını veya duruşlarını sağlamlaştırmak için kullanılan eyerin iki yanında asılı, altı düz mâdenî halka. Orta kulak kemiklerinden biri üzengiye...

Yol’u kim buldu, ilk yollar

Karada bulunan yerleşim merkezleri arasında ulaşımı sağlayan bağlantılara yol denir. Târihin ilk zamanlarından beri izlerin kullanılmaları sonucunda yollar ortaya çıkmıştır. Ancak yaklaşık son 100 yıldır, kıymeti artmıştır....

Denizciliği kim buldu

Denizlerde gemi işletmeciliği ile ilgili sanat. Çok eski zamanlardan beri insanoğlu uzak veya yakın, başka bir yere gidebilmek için deniz seyâhatleri düzenlemiştir. Bilinen târihe göre,...

Otel’i kim buldu

Hotel. Oda veya dâireleri geçici bir süre için kiraya verilen, müşteri hizmetleri, görevli personel tarafından yapılan ve ticârî gâye ile işletilen yer. Eskiden misafirhâne denilen yerler, zamanla...

Semafor’u kim buldu

Semafor bayrak, el ve kol hareketleri veya ışıkla yapılan işaret haberleşmesidir. Tarihte bazı devletlerin kısa mesafeler arasında, bez ve meşale sallayarak haberleştikleri bilinmektedir. Romalılar ise...

kolomb

Amerikayı kim keşfetti

Amerika’yı kim keşfetmiştir? İşte bu soruya genel olarak herkesin cevabı Kristof Kolomb olacaktır. Fakat en az 20.000 yıldır insnlar Amerika kıtasında yaşıyorlardı. Kristof Kolomb Amerikaya...

Lokomotif’i kim buldu

Lokomotif  demir raylar üzerinde vagonları hareket ettiren büyük makinadır. Yapı ve çalışma şekillerine göre çeşitli lokomotifler vardır. İlk Buharlı Lokomotif Richard Trevithick adlı mühendis tarafında...

Grönland’ı kim buldu

Grönland Atlantik Okyanusunun kuzeyinde Danimarka’ya bağlı, dünyanın en kuzeyindeki kara parçası ve dünyanın en büyük adasıdır. Batısında Davis Boğazı, Baffin Körfezi, Smith Geçidi, Kennedy ve...