Sekstant’ı kim buldu

Denizlerde gemicilerin, bulundukları yerin mevkiini anlayabilmeleri için, güneşle ufuk düzlemi arasındaki açısal mesâfeyi ölçen optik seyir cihazı. Dâirenin altıda biri büyüklüğünde bir açıya sâhip olduğu için, sekstant...

Macellan Boğazı’nı kim buldu

Güney Amerika’nın en güneyinde Atlas Okyanusunu Pasifik Okyanusuna bağlayan boğaz. Ana kıta ile Tierra del Fuego Takımadalarını ayırır. Bu takımadalar, Arjantin ve Şili arasında paylaşılmıştır....

gemi

Gemiyi kim buldu

Gemi genel olarak deniz, nehir ve göllerde yük ve yolcu taşımak maksadıyla kullanılan taşıtlara verilen addır. Suda yüzebilen teknelerin, ilk defa ne zaman yapıldığına dâir târihî araştırmalar...

Yatı kim buldu

Genellikle yarış gâyesi veya eğlence için kullanılan narin, hafif yelken veya motor gücü ile hareket eden bir deniz aracı. Kürekle, tekne dışından motorla tahrikli deniz araçları yat...

Zeplin’i kim buldu

Zeplin Hafif bir gazla doldurularak havada askıda kalma özelliği kazandırılmış, idâre edilebilir balonlu hava gemisi. Zeplini balondan ayıran en büyük özellik tahrik ve dümen sistemidir....

Demiryolunu kim buldu

Yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı demirden mâmul bir çift ray hâlinde uzanan ulaştırma ağının adı. Hat fikrinin düşünülerek tatbiki çok eski devirlere dayanır. Eski Mısır, Yunan...

Tüneli kim buldu, ilk tünel

Yatay doğrultuda yer altından veya nehir altından geçiş sağlayan üstü kapalı mukavim geçit, yol. Tünel, mâden çıkarmak maksadıyle kazılmış, şehirleşme ilerledikçe su yolları, giriş çıkış yolları olarak...

Troleybüs’ü kim buldu

Genellikle şehiriçi ulaşımında kullanılan, elektrik enerjisiyle çalışan, lastik tekerlekli, iki kasalı, otobüs benzeri taşıt. İlk zamanlarda “elektrikli otobüs” olarak anılırdı. İki telli havai hattan aldığı...

Tramvay’ı kim buldu

Caddelerde raylar üzerinde çalışan yolcu taşıma vâsıtası. Önceleri at, buhar ve basınçlı havayla çalıştırılırken sonradan tamâmen elektrikle çalıştırılmaya başlandı. Troleybüs olarak adlandırılan tramvaylarda elektrik havâî bir hattan sağlanır....