ilk-ucus

Dünyada İlkler

Genel kültür bilgisi olarak insanlık tarihi boyunca Dünyada ünlü ilklerin listesi. Coğrafi keşifler, bilim, ulaşım, siyaset, spor, kültür ve sanat alanında dünyaca ünlü ilkler bu...

Cumhuriyeti kim buldu

Cumhuriyet ilk nerede ilan edildi Millet tarafından seçilen parlamentoya dayanan ve başında cumhurbaşkanı olan siyâsî bir rejim şekli. Hemen bütün ülkelerde tek ortak yanı, devlet başkanlığı makâmının...

boks

Boksu kim icat etti

Boks çok eski bir spordur. Günümüzde oynanan boksun kurallarının temeli, 1860 yıllarında bir İngiliz soylusu olan Queensberry Markisi tarafından saptanmıştır. İki boksör, sınırlı bir süre...

mum

Parafin Mumunu kim buldu

Parafin mumu petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeşididir. Ham petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta eritilir, sonra da...

Elektromanyetizma

Elektromanyetizmayı kim buldu

Heinrich Hertz, bir elektrik devresiyle ilk kez ses çıkarmayı başardığı gün, çevresinde büyük şaşkınlık yaratmıştı. Günümüzde televizyon ya da radyonun düğmesini çevirerek konuşmaları dinliyor, görüntüleri...

Devalüasyonu kim buldu

Bir ülkenin millî para biriminin yabancı paralara karşı değerinin indirilmesine devalüasyon denir. Bu indirim; sabit kur politikasında, çeşitli dönemlerde hükümetçe irâdî olarak yapılabileceği gibi, para değerinin arz...

napalm-bombasi

Napalm Bombasını kim buldu

Napalm. Bir çeşit yangın çıkarıcı bomba. Bombanın yakıcı maddesi benzinle dolgu maddesinden meydana gelmiştir. Dolgu maddesi, napalm bombasına ismini veren naftanik asitle alüminyum sülfatın kimyâsal bileşiminden elde...

Kriminoloji

Kriminolojiyi kim buldu

Değişik metodlar ile suçluların kişiliğini, suç olayını inceleyen bir bilim dalı. Kriminolojinin konusu insan eylemlerini, davranışlarını, hareketlerini, suç olayını, suçu meydana getiren sosyal değişmeleri, suçun sebep ve faktörlerini...

Üreyi kim buldu

Üre organik bir bileşiktir. Formülü H2N-CO-NH2’dir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan “karbamid” adı ile de bilinir. Ürenin ilk defâ 1773...

Meşrutiyeti kim ilan etti

23 Aralık 1876’da Meşrutiyet top sesleriyle ilan olundu. Esas olarak on iki “fasıl” ve yüz dokuz maddeden oluşuyordu. Ama nereden bakılırsa bakılsın bir milli devrim hareketinin...