kriptoloji

Kriptoloji Şifrelemeyi kim buldu

Kriptoloji mesajların şifrelendirilmesi ve şifrelendirilmiş mesajların çözülmesi bilimidir. Kriptoloji, gizli haberleşmenin ilmidir. Birbirine zıt iki bölümden ibârettir. Dost haberleşmesinin ve düşman haberleşmesinin anlaşılması. Birinci kısım, haberleşme bilgilerinin istenmeyen kimseler tarafından elde...

transistor

Transistörü kim icat etti

Transistör elektronikte çeşitli amaçlarla kullanılan ve yarı iletkenlerden yapılmış düzenektir. İlk olarak 1948’de William Bradford Shockley ve Walter Houser Brattain tarafından icat edilmiştir. Daha sonraları...

umit-burnu

Ümit Burnunu kim buldu

Ümit Burnu Afrika’nın güneybatı ucundaki ticârî ve denizcilik târihi bakımından önem taşıyan burun. Ticâretlerini, sömürgelerini genişletmek, Hindistan’a gidebilecek kısa yollar bulmak istiyen Portekizlilerden denizci Bartolomeu Dias...

koleksiyon

Kolleksiyonu kim buldu

Öğrenme zevki ve gâyesiyle, az bulunan ve aynı cinsten değerli veya acâyip nesneleri toplayıp sınıflandırma merakı. Kolleksiyonculuk büyüklerin olduğu kadar, yeni yetişen ve okul çağında olan çocukların...

gezegenler

Gezegenleri kim buldu

Güneş etrafında, elips şeklinde bir yörünge çizerek, dönen gök cisimlerine gezegen denir. Günümüzde gezegen denildiği zaman, başta dünyâmız olmak üzere, Güneş etrafında dönen diğer sekiz gezegen akla gelmektedir....

noterlik

Noteri kim buldu

Noter Hukûkî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukûkî işlemleri belgelendiren, Adâlet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tâbi kişidir. Târihçesi: Hukûkî yapısı gereği olarak, noterlik iş...

kuba

Kübayı kim buldu

Küba Adası 1492’de Kristof Kolomb tarafından bulundu. İspanyolların 1511 yılında adayı almasından sonra İspanya’nın idaresine girdi. Afrika’dan getirilen zenciler şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmaya başlandı. İspanya Krallığına bağlı...

golge-oyunu

Gölge Oyununu kim buldu

Bir çeşit tiyatro oyunu. Daha çok doğu ülkelerinde gelişmiştir. Bu oyunda esas, hayvan derisinden oyulmuş şekillere arkadan kuvvetli bir ışık verilerek, gölgelerin saydam bir yere düşürülmesidir. Düşürülen...