Parafin Mumunu kim buldu

mum

Parafin mumu petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeşididir. Ham petrolün
rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta eritilir, sonra da soğutularak
yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa şeklindeki parafin yağlı kısımlarından süzülerek
ayrılır. Bugün modern olarak çalışan parafin imâlâthâneleri de, yukardaki esasa dayanarak parafin
mumunu üretir.

Parafin mumu ilk defâ 1829 yılında Reinchenbach tarafından odun katranından; daha sonra bütümlü tabakalardan; 1867’den sonra da petrolden elde edildi. 1947’de de sentetik parafin mumu yapıldı.

Sentetik parafin mumu, İkinci Dünyâ Savaşından sonra Fischer-Tropsch tekniğiyle elde edildi. Bu
metodda ham madde kömürdür. Kömürden elde edilen karbon monoksit ve H2 karışımından manyetik
demirin katalitik etkisiyle hidrokarbonlara dönüşür. Elde edilen ürünlerden bir kısmı parafin mumudur.
Bunlar çok beyaz olup, petrolden yapılan parafin mumlarından daha serttir. 50-55 karbon bulunduran
sentetik parafinlerin molekül ağırlığı ortalama 750 civârındadır. Bâzı özelliklerden dolayı petrolden
yapılan mumların yerine kullanılır.

Parafine batırılmış veya parafinle kaplanmış kâğıt ve karton, sıvı ve katı yiyeceklerin saklanmasında
kullanılır. Çünkü parafin mumları reaksiyona girmez.

Çeşitli sanâyi dallarında kimyevî ve elektrikî yalıtma maddesi olarak kullanılır. Tekstilde, eczâcılıkta,
kozmetik sanâyiinde plâstik, patlayıcı madde ve elektrik malzemelerinin îmâlinde kullanılır. Mum
îmalâtında bal mumunun yerini almıştır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın