notron-bombasi

Nötron Bombasını kim buldu

Nötron Bombası nükleer bir bomba türüdür. Nükleer silahlar ya çekirdeğin parçalanması (fisyon) veya çekirdeğin kaynaşması (füsyon) ile meydana gelirler. Nötron bombası, çekirdeğin kaynaşması ile meydana gelir....

terazi

Teraziyi Kim Buldu

Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan âlete terazi denilmektedir. Terâziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terâzide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukâyese edilerek...

barkod

Barkodu kim buldu

Barkodlar (Evrensel Ürün Kodları veya UPC’ler olarak da adlandırılır), üzerinde bulundukları nesne hakkında bilgi içeren küçük, kodlu etiketlerdir; bilgi genellikle 12 basamaktan oluşan sayısal bir...

ziggurat

Zigguratı kim buldu

Zigurrat, Mezopotamya topluluklarınca yapılan, genellikle kare kesitli, tabandan tepeye doğru basamak biçiminde yapılmış üstçü açık kule biçiminde tapınak. IÖ 2200-500 arasında hemen hemen tüm Mezopotamya...

zurna

Zurnayı kim buldu

Zurna, Avrasya’da çalınan, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan bir üflemeli bir müzik aletidir. Anadolu halk müziğinde zurnaya genellikle bir davul eşlik eder. Davul zurna ikilisi geleneksel...

Devletçilik İlkesini kim buldu

Fizyokratlar, ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. “sloganını ortaya atmışlardı. Klâsik iktisatçılar, bu sloganı benimsemişlerdi. On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yansında, Klâsiklere karşı tepkiler dört koldan gelişmiştir. Alman Tarihçi...