Alüminyumu kim buldu

ALÜMİNYUM, Kimyasal bir ele­menttir. Periyodik sistemin 3A grubunda yer alır. Atom numa­rası 13. atom ağırlığı 26, 97; yoğunluğu 2,7 gr/santimetreküp olan bir metaldir. 659,7°C’de er­gir ve 2300 °C’de kaynar. Yer­kabuğunun % 7’sini oluşturan alüminyum, demir gibi doğada sık rastlanan bir element olmak­la birlikte serbest halde bulun­maz. Endllstride alüminyum elde etmekte kullanılan en önemli bileşikleri sulu alüminyum ok­sitlerinden olan boksit mineral­leriyle yaptığı bileşiklerdir.

Alüminyum uygarlık çağının ol­dukça geç bir döneminde bulun­muştur. llk kez Sir Humhphry Davy tarafından 1809 yılında alüminyum oksit elde edilmiş, metal ise 1824 yılında Danimarkalı profesör, fizikçi ve kimyager Hans Christian Ørsted  tarafından ortaya çıkartıl­mıştır. Önceleri oldukça pahalı yöntemlerle elde edilen alümin­yum dinamoların ortaya çıkıp elektroliz yönteminin uygulan­masıyla birlikte daha ucuz elde edilmeye başlanmıştır. Çok ha­fif, dayanıklı, iletken, kolay ısınmayan, kolay ergitilebilen ve ekonomik olarak üretilebilen alüminyumun; mutfak eşyasın­dan, para kasasına, süs eşyasına kadar yaygın bir kullanım alanı vardır.

Alüminyum elektroliz yoluyla boksitten elde edildikten sonra, yüksek fırınlarda belli oranlarda bakır, titanyum, manganez, magnezyum, silikon gibi kimi elementler eklenerek iyileştirme işleminden geçirilir. Böylelikle istenilen nitelikleri sağlayan alüminyum tllrleri elde edilir. Teknolojik kullanım alanında çelikten sonra ikinci sırayı alır. Direnç gücü çeliğinkiyle aynı­dır. Çok daha hafif olmasına karşın, üretiminde elektrik kul­lanıldığından çelikten dört kat pahalıya elde edilmesi alümin­yumun kullanım alanını sınır­layan . önemli etkenlerden biri­dir. Ancak öyle kullanım alan­ları vardır ki burada alümin­yumun yerini hiçbir maden tuta­maz. Uçak yapımında, otomobil motor bloklarında ve pistonlar­da alüminyum kullanılmasının nedeni; dayanıklılığın yanısıra son derece hafif olmasındandır. Doğal olarak, bu da, motor ener­jisinden tasarruf sağlar.

Alüminyum ve türlerinin başka bir özelliği de kolay aşınmasıdır. Havayla temas eden alüminyum yüzeyi ince bir oksit tabakasıyla kaplanır. Bu tabaka özel işlemlerden geçirilerek metalin direnci artırılır. Özellikle hava etkilerine sürekli açık olan kapı, pencere çerçeveleri kaplama levhalarının daha uzun süre dayanabilmeleri için anodize edilmiş alüminyum kullanılır.  

Aynı zamanda iyi bir iletken olan alüminyum elektrik endüstrisinde yaygın bir biçimde kullanılır. Galvanize çelik telle desteklenmiş saf alüminyumtel yüksek gerilimli akımı uzak mesafelere taşır.

Alüminyum alaşımları, alüminyumun kimi metallaerle yaptığı alaşımlar genellikle kimyasal etkilere dayanıklı ve kolay işlenebilir niteliktedir. 

 

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir