André-Marie Ampère

(1775 – 1836) Fransız fizikçi. 1796’dan sonra Lyons’da özel matematik, kimya ve dil dersleri verdi.1801’de fizik ve kimya profesörü oldu. 1809’da Paris Ecole Polytechnique’te matematik profesörü oldu. Elektrik ve manyetizma konularında çalışmalar yaptı. Elektrodinamiğin temellerini attı. Son yıllarında hazırladığı Essai Sur la Philosophie des Sciences (Bilimlerin Felsefesi Üzerine Deneme) adlı eseri ünlüdür. Ayrıca ikisi konusunda olmak üzere bir çok makale yazdı.

Elektrik akım şiddeti birimi Amper’i ilk tanımlayan bilim insanıdır. Amper kısaca A harfi ile gösterilir. Kapalı bir devreye 1 volt gerilim uygulanması durumunda devrenin direnci 1 Ohm ise, devreden geçen akımın şiddeti 1 amperdir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir